Utveckla företag

Har du planerat för framtida investeringar i ditt eget företag eller ett annat uppstartsföretag?

Många av våra kunder har investerat direkt i ett eller ett fåtal uppstartsföretag när de kommer till oss. Här är ett par saker man ska tänka på om man överväger detta:

Planera för att kunna skjuta till mer kapital

Ett vanligt fel investerare gör är att inte ta höjd för flera investeringar än den första. Om man driver ett företag eller har gått in i ett uppstartsföretag kan det komma behov att skjuta till mer kapital. Om man inte har planerat för detta kan det kräva att man säljer av andra investeringar vid en olycklig tidpunkt. Om det finns behov för ett större uttag från investeringsportföljen de närmaste åren bör inte alla pengar placeras i t.ex. aktier, som innebär större svängningar och högre risk för värdeminskning. Finansiell planering är en ständigt pågående aktivitet, och ju bättre man är på att planera, desto bättre kan man anpassa portföljen för att täcka framtida behov och uppnå sina mål.

Sprid dina risker

Entreprenörer och enskilda (modiga) investerare investerar direkt i uppstarts- och tillväxtföretag. Detta kräver stor kompetens och specialkunskap. Bara ett fåtal av företagen kommer att lyckas, så du bör sprida ut dig över många företag. Detta är utmanande med direkta investeringar. Studier visar att s.k. ängelinvesterare (de som själva direkt investerar i t.ex. uppstartsbolag) behöver ha 30 bolag för att lyckas bra.

Det finns många alternativ till att själv följa upp och investera i uppstartsbolag

De allra flesta föredrar att investera indirekt, genom venture capital- eller private equity-fonder som specialiserar sig på tillväxtföretag. Nedan finns ett förenklat exempel på vad de bästa förvaltarna gör för att lyckas med sådana investeringar som ger en bra bild av hur viktigt det är med spridning och en plan för uppföljning av investeringarna.

 

  • Sprider initialt 50 procent av kapitalet i fonder om 25 företag
  • Reserverar 50 procent av kapitalet till att selektivt följa upp vissa företag
  • Löpande ändringar av reserverat kapital baserat på utveckling i bolagen

Boka din rådgivning idag.

Vill du lära dig mer? Fyll i vårt kontaktformulär så hör vi av oss inom kort.