Allt börjar med dig

Vår uppgift som rådgivare är att göra ditt liv bättre, här och nu.

2000

Etablerat

150mdkr

Kapital under förvaltning

420

Anställda

26

Kontor

Vi är Nordens ledande oberoende förmögenhetsrådgivare. Formue startade år 2000. Fram till februari 2022 verkade vi under namnet Burenstam & Partners i Sverige och Formuesforvaltning i Norge. Vi förvaltar idag runt 127 miljarder kronor och har omkring 400 anställda. Vi har sex kontor i Sverige och 18 kontor i Norge. Namnet Formue kommer från det norska ordet för förmögenhet och förmåga. Formue står också för en filosofi vi mejslat ut över 20 år som rådgivare till framgångsrika individer och familjer.

Våra kunder är privatpersoner, familjer och stiftelser. Vi hjälper dig som är på väg att skapa värden och dig som redan har ett kapital att investera. Ta gärna kontakt med oss här för att höra mer om hur vi kan hjälpa dig.

Vi är en oberoende förmögenhetsrådgivare. Vi tar ett helhetsgrepp runt dig som kund och allt som kommer med att ha en förmögenhet. Som kund får du en personlig rådgivare från ditt lokalkontor och du får tillgång till investeringsspecialister samt specialister inom skatt och juridik, generationsskifte, pension och försäkring, hållbarhet samt accounting. Våra rådgivare och specialister arbetar nära varje kund för att uppfylla vår vision om att ge våra kunder ett rikare liv.

Vår rådgivning startar alltid med att vi sätter oss in i din situation och tittar på din förmögenhet utifrån tre delar; trygghet, bevara & utveckla samt skapa. Det mynnar ut i en plan som sätter ramen för investeringsportföljen samt täcker önskat behov av rådgivning kopplat till alla delar. Genom vår app kan du tydligt följa planen och utvecklingen.

Alla kunder får möjlighet att bygga en bred diversifierad investeringsportfölj som historiskt har gett en god riskjusterad avkastning. En portfölj hos Formue kan vanligtvis innehålla mer än 100 olika globala fonder inom olika sektorer med tillgångsslag som obligationer, aktier, private equity, private credit och hedge. Vår storlek ger oss tillgång till fondförvaltare som vanligtvis inte är tillgängliga bland privata investerare. Läs mer om vår investeringsstrategi eller kontakta oss här.

Vi är en oberoende förmögenhetsrådgivare som har till uppgift att göra livet bättre här och nu för våra kunder. Som kund hos oss behöver du inte ägna din tid åt att fördjupa dig i investeringsvärlden och göra avkall på saker idag för bättre avkastning imorgon. Du kan i stället definiera vad som verkligen är viktigt och fördela tid, kapital och förmåga i linje med det. På så vis blir kapitalet ett medel och inte ett mål. Häri ligger också skillnaden mellan att vara kapitalförvaltare respektive förmögenhetsrådgivare.

Vi har inga egna fonder eller produkter och har därför inget egenintresse i att erbjuda en fond framför en annan och inga incitament som påverkar de råd vi ger. Du betalar enbart för det arbete som utförs och det finns inga övriga intressen som kan påverka hänsynen att alltid agera i våra kunders bästa.

Önskar du ett förutsättningslöst samtal? Kontakta oss gärna på 08 755 23 10 eller fyll i vårt kontaktformulär här. Genom att fylla i ett kontaktformulär blir du inom kort kontaktad av någon av våra rådgivare.

Du är även välkommen till ditt närmaste lokalkontor för ett möte. Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Halmstad, Jönköping och Uppsala. Ett förutsättningslöst möte ger dig en kort, detaljerad introduktion i hur vi kan skapa värde för dig. Här hittar du ditt närmaste lokalkontor.

Vi är tydliga och transparenta i vår prissättning så att du som kund alltid vet och förstår vad du betalar för.

Våra avgifter beräknas utifrån tjänsternas omfattning, investeringsportföljen samt storleken på beloppet för förvaltning och rapportering. Alla kostnader rapporteras till våra kunder varje månad. Genom vår app och kundportal får du full insyn i de kostnader som Formue har och vad som betalats till produktleverantörer. Läs mer om hur vi tar betalt här.

Läs mer här.

image

Vi sätter kunden först

En oberoende aktör

Ända sedan starten år 2000 har Formue haft en tydlig ledstjärna; att vara på kundens sida. Detta har format vilka vi är, vad vi gör och hur vi jobbar. Som oberoende rådgivare har vi inga egna produkter, nära förbindelser eller incitament som påverkar vilka råd du får.

Vad innebär vårt oberoende för dig?

Vad gör vi för dig?

Vår uppgift är att hjälpa dig att leva ett rikare liv, nu och i framtiden. Som förmögenhetsförvaltare utgår vi från vad som är viktigt i just ditt liv och hur vi tillsammans kan säkerställa att du realiserar dina drömmar och mål. Resultatet är din personliga och heltäckande finansiella plan som tar hänsyn till alla de delar som påverkar det finansiella livet. God kapitalförvaltning är en viktig del av detta, men samtidigt bara en av de delar vi inkluderar i din plan.

Prata med en av våra rådgivare

Ta reda på om vi är rätt finansiella rådgivningspartner för dig! 

När du har fyllt i svarsalternativen nedan får du en bättre bild av hur vi kan hjälpa dig. Vi tar kontakt med dig för ett förutsättningslöst samtal när vi har tagit emot dina svar.


Fråga 1 av 8

Fråga 2 av 8

Fråga 3 av 8. Du kan välja flera svar.

Fråga 3 av 8. Du kan välja flera svar.

Fråga 4 av 8. Du kan välja flera svar.

Fråga 5 av 8.

Fråga 6 av 8. Du kan välja flera svar.

Fråga 7 av 8.

Fråga 8 av 8.
Tack för dina svar! När du skickar in detta formulär kommer en av våra medarbetare ta kontakt för ett första förutsättningslöst samtal.

Ett rikare liv i ett hållbart samhälle

I vår vision finns ett ansvar för att bevara och utveckla de värden som betyder mest för våra kunder, också ett ansvar för en hållbar samhällsutveckling. Vårt uppdrag handlar därför om mer än att generera avkastning på det kapital vi förvaltar. Vi har uppfyllt vår vision först när vi lyckas skapa ett värde för våra kunder, anställda och ägare som inte försämrar för samhället vi lever i idag, och inte påverkar möjligheterna för framtida generationer.

image
image

Så tar vi betalt

Våra kunder är våra uppdragsgivare – vi mottar endast arvode från dig. Som oberoende rådgivare har vi ingen intjäning från tredjepart och alla returprovisioner går oavkortat tillbaka till dig som kund.

Vårt årliga arvode baseras på de tjänster du önskar, storleken på kapitalet till förvaltning samt val av rapporteringstjänster. Årligt arvode för förvaltning och depåavgift beräknas i procent av portföljens marknadsvärde.

Utöver arvode till Formue tillkommer arvode på produkter som är en del av investeringsrådgivningen. Formue ska tillgängliggöra en översikt över estimerad produktkostnad innan transaktionen genomförs samt löpande därefter. Kostnaderna redovisas för dig som kund på minformue.se.

Mångfald, inkludering och likabehandling

Arbetet med mångfald och inkludering är en affärsstrategisk fråga för oss. För att möta våra kunder på bästa sätt behöver vi avspegla det samhälle vi verkar i. Det betyder också att ta tillvara olikheter och skilda perspektiv för att utveckla lösningar för våra kunders bästa.

image

Karriär

Tillsammans utvecklar vi ett unikt varumärke i Skandinavien, som ska göra avtryck även långt bortom våra hemmamarknader. Vi är ett modernt företag som tar avstamp i att se till kundens bästa i alla lägen, och där vi alla bidrar till utveckling och innovation. Vi vill att var och en av oss bidrar till att spåra nya vägar framåt. Varje dag är vi kundupplevelsen.

Därför vill vi också att de allra bästa rådgivarna och specialisterna ska vilja jobba och utvecklas hos oss. Vi jobbar hela tiden med att attrahera, utveckla och behålla medarbetare som vill och kan vara med på vår resa. Är du intresserad av en karriär hos oss

Läs mer på våra karriärsidor

Boka ett förutsättningslöst introduktionssamtal