Rapporter och guider

Investeringsåret 2021 – Ett år med stora avvikelser

Under 2021 har det funnits ett stort fokus på klimat- och hållbarhetsutmaningar. Det är positivt eftersom vi behöver nya lösningar och anpassningar för att hantera dagens problem och framtidens behov. Det är lätt att tro att ett ökat intresse för klimatvänliga aktier skulle få sådana aktier att stiga i värde – ändå upplevde vi det motsatta.

2022-01-24

10 miljarder i fastigheter

Burenstam har investerat i fastighetsmarknaden i över 10 år genom olika lösningar och strategier. I början investerade vi mycket i Norge och Sverige, men med tiden blev exponeringen bredare. Till en början mot resten av Europa, därefter USA och till slut Asien. Detta har gett våra kunder en bred och effektivt förvaltad portfölj som sträcker sig över olika riskklassificeringar, fastighetssektorer och geografiska områden.

2021-12-22
Nyhetsbrev