Veckokommentar

Missiv | Livijn i London

Denna vecka rapporterar vår chefsstrateg Michael Livijn direkt från London. Vi får en sammanfattning av Michaels reflektioner efter att han träffat ett par banker och diskuterat allt från marknadsutsikter till förväntad avkastning på olika tillgångsslag de kommande åren. Vad är slutsatsen?

2023-05-26

Om investerare, humör och rationalitet

Vår chefsstrateg Michael Livijn skriver den här veckan om marknadssentiment (också kallat marknadshumör) där vi blandar in känslor, instinkter och åsikter. Hur borde du som investerare egentligen förhålla dig till marknadshumöret?

2023-05-19
Nyhetsbrev