Oberoende

icon

Ända sedan starten år 2000 har Formue haft en tydlig ledstjärna för all sin verksamhet; att vara på kundens sida. Detta har format vad vi gör, vilka vi är och hur vi jobbar. Inställningen har också definierat hela vår företagskultur – ett oberoende förhållningssätt är centralt i vår organisation och för hela vårt sätt att tänka.

image

Skillnaden mellan Oberoende och Icke-oberoende

Ett värdepappersföretag ska i god tid innan de erbjuder investeringsrådgivning upplysa kunden om:

  • Investeringsrådgivningen utgår från en oberoende eller icke-oberoende position.
  • Råden vilar på en bred eller på en mera begränsad analys av olika typer av finansiella instrument.
  • Urvalet är begränsat till finansiella instrument utfärdade eller levererade av enheter som har nära förbindelse med värdepappersföretaget.
  • Värdepappersföretaget ska tillhandahålla löpande rådgivning angående hur lämpligt ett finansiellt instrument som kunden rekommenderas är.

Oberoende är centralt för allt som vi gör

icon

Vår rådgivning

Värdet av en oberoende rådgivare är att ha någon i sin närhet som kan se saker och ting från utsidan. Någon som kan hjälpa till med lösningar anpassade efter den enskildes behov utan annat intresse än att det blir så bra som möjligt för kunden.

icon

Investeringarna som vi rekommenderar

Bygger på en verktygslåda utan egna produkter. Vi har inga ägare som påverkar en investeringsportföljs sammansättning eller hur vi väljer produkter.

icon

Avgifter

Vi tar enbart betalt av kunden för utfört arbete. Ekonomiska kopplingar eller egna intressen får inte påverka våra överväganden under vårt arbete för kundens bästa.

icon

Våra tjänster

Vår kraft och energi går till att leverera förmögenhetsförvaltning när den är som bäst – dessutom tillhandahåller vi alla andra tjänster med bäring på detta. Inga verksamhetsområden får någonsin konkurrera med detta eller våra kunders intressen.

Formue – en oberoende aktör

Rådgivningsprocessen

All vår rådgivning startar med att vi utarbetar en plan tillsammans med kunden. Syftet med processen är att kunden ska få kontroll över sin situation, sina målsättningar och önskningar samt en strategi som bidrar till att de uppsatta målen verkligen nås. En investeringskommitté går alltid igenom förmögenhetsplanen och kommer med konstruktiv kritik till den ansvariga rådgivaren. Vi upprätthåller en fortlöpande dialog med våra kunder. En gång om året gör vi tillsammans en djupare genomgång för att utröna om det skett något som ändrar förutsättningarna för placeringsplanen.

Portföljförvaltning

Förmögenhetsförvaltningen baseras på en bred global analys av förvaltare för penningmarknad, obligationer, aktier och alternativa investeringar. Företaget har ett dedikerat team på 20 medarbetare som uteslutande fokuserar på frågor knutna till allokering av kapital och uppföljning av förvaltare. Med ett brett spektrum av investeringsmöjligheter som bas sätter vi samman portföljer.
Investeringsteamet samarbetar med våra förmögenhetsrådgivare för att säkerställa att förvaltningen på bästa sätt anpassas till den enskilda kunden.

Transparent ersättningsmodell

Formue har bara en uppdragsgivare – Kunden. Vi tar uteslutande betalt direkt av Kunden för det uppdrag som vi utför. Alla returprovisioner och rabatter som vi förhandlar fram med våra fondleverantörer går oavkortat till kunderna och utbetalas till kundens konto.

Förhållandet till nära förbindelser

Formue har inget tillstånd för förvaltning av värdepappersfonder och tillhandahåller inga egna produkter. Det finns inte heller någon nära förbindelse, varken i form av juridiska eller ekonomiska avtal, som inverkar på företagets rekommendation av produkter.

Vad betyder Formues oberoende för kunden?

Som kund kan du vara säker på att våra råd är i ditt intresse och att ändamålet med dem är att möta dina behov och målsättningar. Formue har inga nära förbindelser eller ekonomiska incitament som påverkar vilka råd du får.

Att vara en aktör som erbjuder omfattande rådgivning innebär ett stort uppdrag som kräver både bred och djup sakkunskap. Du som kund ska alltid veta att det finns resurser i företaget, resurser som säkerställer att detta sker på bästa möjliga sätt. I många fall involveras en större grupp personer med olika expertkunskaper inom sådant som: Finansiell planering, investeringsanalys, redovisning, allokering/marknadskunskap, juridik/skatteeffekter samt pensioner och försäkring. Samtliga av våra förmögenhetsrådgivare är Licensierade genom Swedsec.

För att kunna möta kundernas målsättning är det viktigt att utarbeta och hitta en för kunden riktig portföljstrategi. Nästa steg är att sätta samman en portfölj med lämpliga investeringslösningar. Som kund ska du alltid vara trygg i vetskapen om att vi har de nödvändiga resurserna för att genomföra uppdraget efter att noga ha värderat den globala marknaden. Det rör sig om ett omfattande arbete som kräver stora resurser. Därför har vi tillgång till en egen investeringsavdelning med effektiva system, verktyg och informationskällor som ytterligare vässar verksamheten.

Formue är ett företag som erbjuder en tilltalande kombination av storlek och personlig närhet till dig som kund. Vi är stora nog att ha den nödvändiga kompetensen för att kunna erbjuda attraktiva investeringsmöjligheter. Samtidigt är vi tillräckligt nära för att verkligen förstå den enskilda kundens situation och har förmågan att vara rådgivare och sparringpartner under lång tid.

Boka din rådgivning idag.

Vill du lära dig mer? Fyll i vårt kontaktformulär så hör vi av oss inom kort.

Boka ett förutsättningslöst introduktionssamtal