Fem tips för att ta ditt startupbolag till exitbolag

Skriven av Caroline Lundh

Vägen från startup till exit är en målvision för många entreprenörer. Men vad ska du tänka på för att ta bolaget genom nålsögat till en exit – och vad driver ett starkt exitvärde? Ola Grahn, partner och advokat på Setterwalls Advokatbyrå, delar med sig av fem tips.

Riskkapitalbolag eller affärsänglar, affärsänglar eller riskkapitalbolag? Det är bara två av flera finansieringsalternativ för småbolag som vill växa snabbt, ta marknadsandelar och säljas till ett högre pris än utan externt kapital. De olika finansieringsformerna skiljer sig åt men har ofta ett syfte; att göra bolaget säljredo eller ta det till börsen. Men hur ska du tänka för att lyckas med att ta en startup till exitbolag?

– För vissa företag står inte lånefinansiering till buds, ett startupbolag kan till exempel inte låna väsentliga belopp utan att ha ett kassaflöde. Då är det eget kapital i form av riskkapital som står till buds och förhållandet mellan risk och avkastning blir avgörande för om investeraren kommer att satsa, säger Ola Grahn, partner och advokat på Setterwalls Advokatbyrå.

Ola Grahns fem tips för att ta en startup till exitbolag:

1. Pitcha en business med tillväxtpotential

Investeraren vill ha avkastning på sin investering. Se därför först och främst till att ha en affär som är skalbar och med lönsamhetspotential som investeraren ser tillväxtpotential i vid förhandlingsbordet.

2. Valet mellan riskkapital och affärsänglar

Finansieringstyp beror på kapitalbehov och vad du kan attrahera. Har du ett nystartat bolag med behov av mindre kapital och mer engagemang kan du blicka mot affärsänglar – har du ett mer moget bolag kan riskkapital med kapital, kompetens och nätverk vara en idé. Men räkna med minskat inflytande och avkastning – och se till att ha ett aktieägaravtal som reglerar samarbetet.

3. Högsta pris är inte högsta prioritet

Extra kapital är inte allt när du kopplar på en investerare. Ofta vill du även ha någon som hjälper till med styrelsearbete, kan agera rådgivare, bidra med ett nätverk och med lika ambition att utveckla bolaget. Det kräver eftertanke. Ställ dig själv därför frågan vem du tror att du kan ha ett bra partnerskap med.

4. Kom igång med ”corporate housekeeping”

Bolagsformalia kanske inte står högst upp på driftiga entreprenörers to-do och ”corporate housekeeping” driver inte ensamt ett starkt exitvärde, men det är en hygienfaktor för att möjliggöra en bra affär. Om du har en idé som ett storbolag vill köpa för en miljard vill du inte snubbla på målsnöret och inte kunna realisera ett attraktivt värde för att du slarvat bort aktiebreven eller missat att registrera en nyemission korrekt.

5. Förbered dig för slutspurten

En säljprocess tar vanligen flera månader innan samtliga avtal kan signeras och beroende på transaktionstyp bör du som säljare utse ett rådgivarstall som kan gå igenom företagets status, värdera bolaget och analysera marknaden. Behöver du finansiella rådgivare i processen framåt? Advokater? Revisorer? Annan extern kompetens?

Det finansiella livet har en stor inverkan på vardagen och innehåller många fallgropar. I vår roll som rådgivare fokuserar vi på tre skilda men sammanlänkade delar: Trygghet, Bevara & Utveckla och Skapa. Utifrån dessa tre delar skräddarsyr vi en plan för förmögenheten som tillför värden långt bortom finansiell avkastning för den tid som väntar när affären är stängd och en ny resa tar fart.

Läs mer om hur vi hjälper dig här

Dela artikel

Caroline Lundh Content Manager

Caroline initierar, producerar och driver text och innehåll som publiceras på Formues blogg Insikt, samt övrig kommunikation för Formue i Sverige.

Nyhetsbrev