Fem tips för att ta ditt startupbolag till exitbolag

Skriven av Caroline Lundh

Att ta en startup till exit är många entreprenörers mål. Men vad ska du tänka på för att lyckas – och vad ger ett starkt exitvärde? Vi pratade med Ola Grahn, partner och advokat på Setterwalls Advokatbyrå, för att höra hans fem tips.

Många entreprenör strävar efter att ta sina startups till exit genom att sälja företaget eller ta det till börsen. Kanske tar du hjälp av affärsänglar eller riskkapitalbolag, eller både och, för att med bland annat kapital, kunskap, erfarenhet, nätverk och tillväxt bana väg för en försäljning till ett högre värde än utan externa resurser. Även om de två finansieringsmetoderna skiljer sig åt, har de ofta just ett gemensamt mål: att förbereda företaget för en framtida försäljning eller börsnotering.

Men det finns flera olika kriterier som är viktiga för affärsänglar och riskkapitalbolag – kriterier som påverkar deras investeringsbeslut.

– För vissa företag står inte lånefinansiering till buds, ett startupbolag kan till exempel inte låna väsentliga belopp utan att ha ett kassaflöde. Då är det eget kapital i form av riskkapital som står till buds och förhållandet mellan risk och avkastning blir avgörande för om investeraren kommer att satsa, säger Ola Grahn, partner och advokat på Setterwalls Advokatbyrå.

Ola Grahns fem tips för att ta en startup till exitbolag:

1. Pitcha tillväxtpotential

Kom ihåg att investeraren vill ha avkastning på sin investering. Se därför först och främst till att du har en affär som är skalbar och med lönsamhetspotential som investeraren ser tillväxtpotential i redan när ni sitter vid förhandlingsbordet.

2. Riskkapital eller affärsänglar

Den finansieringstyp du väljer beror på vilket kapitalbehov du har, och vad du kan attrahera. Har du ett nystartat bolag med behov av mindre kapital och mer engagemang borde du blicka mot affärsänglar – har du ett mer moget bolag kan riskkapital med kapital, kompetens och nätverk vara en bra idé. Men räkna med minskat inflytande och avkastning – och se till att ha ett aktieägaravtal som reglerar samarbetet.

3. Mest kapital – inte högsta prioritet

Extra kapital är inte allt när du kopplar på en investerare. Ofta vill du även ha någon som hjälper dig och företaget med delar som styrelsearbete, rådgivning, nätverk och med lika ambition att utveckla bolaget. Det kräver eftertanke. Ställ dig själv frågan vem du tror att du kan ha ett bra partnerskap med.

4. Gör din ”corporate housekeeping”

Bolagsformalia, din “corporate housekeeping”, kanske inte står högst upp på din to-do-list. Det driver inte heller ensamt ett starkt exitvärde, men det är en hygienfaktor för att möjliggöra en bra affär. Se till att ha koll på till exempel avtal, finansiella rapporter, styrelseprotokoll med mera. Om du har en idé som ett storbolag vill köpa för en miljard kronor vill du inte snubbla på målsnöret och inte kunna realisera ett attraktivt värde för att du har slarvat bort aktiebreven eller missat att registrera en nyemission korrekt.

5. Förbered dig för slutspurten

En säljprocess tar ofta flera månader och kan ta mycket tid och vara komplex. Som säljare bör du utse ett rådgivarstall som kan hjälpa dig igenom försäljningsprocessen. Behöver du hjälp med värdering av företaget? Finansiella rådgivare? Rådgivning inom juridik och skatt? Due diligence? Med ett rådgivarstall anpassad för den aktuella transaktionstypen gör du dig redo att signera de avtal som väntar samtidigt som du kan maximera värdet av affären och minimera potentiella risker.

Läs mer om hur vi hjälper dig här

Dela artikel

Caroline Lundh Content Manager

Caroline initierar, producerar och driver text och innehåll som publiceras på Formues blogg Insikt, samt övrig kommunikation för Formue i Sverige.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss