Skatteexpertens tips under Covid-19 – och inför årsskiftet

Skriven av Caroline Lundh

Catrin Åkerlund, skatterådgivare på Grant Thornton

Delägare i fåmansbolag navigerar i en värld av frågor kopplat till tekniska skatteregler. Här berättar Grant Thorntons skatterådgivare Catrin Åkerlund om vikten av en skatteanalys, vilka frågor som varit extra viktiga för entreprenörer under Covid-19 – och vad man bör tänka på inför årsskiftet.

En holistisk förmögenhetsförvaltning handlar om mer än den finansiella portföljen. Det handlar om att vara trygg – och det innebär bland annat att ha koll på sin skattemässiga situation. Catrin Åkerlund, auktoriserad skatterådgivare på Grant Thornton, menar att många entreprenörer och delägare i fåmansbolag bör överväga att göra en skattemässig analys. Dels för att skatterätten ständigt förändras, dels förutsättningar och behov hos företag och delägare.

– Den skattemässiga analysen berör de mest centrala delarna i den skattemässiga situationen. Som delägare i fåmansbolag eller som entreprenör var det kanske några år sedan man fick en skattemässig analys. Det finns anledning att se över den kopplat till hur det ser ut just nu och få den justerad. Det som var sanning för några år sedan kan ha förändrats.

”Väldigt mycket psykologi”

De vanligaste skattefrågorna entreprenörer och delägare har rör skatt kopplat till bolagsstruktur och karensbolag, berättar Catrin.

– En vanlig fråga är om man har rätt bolagsstruktur för att få en bra skattesituation, men också karensfrågan. Det är många som har snappat upp att man vid avveckling av ett bolag har möjlighet att ta ut utdelning till 25 procents beskattning. Då vill man veta om man omfattas av det idag eller inom fem år eftersom det finns en eftersläpning i systemet där man måste uppfylla vissa krav under karenstiden.

– Men ofta är frågan om det egentligen är frågan. Vissa kanske inte vill jaga en beskattning på 25 procent om karensreglerna inte känns rätt. Kanske inser man att man vill fortsätta vara aktiv och bidra i bolaget och att skatten istället får bli vad den blir. Det är väldigt mycket psykologi, att försöka få kunden att förstå sin sits.

Vanliga frågor under Covid-19

Sedan Covid-19 slog till med all kraft tidigare i vår har vissa frågor dykt upp oftare än andra. Det är främst frågor kopplat till likviditet och risk – även frågor vad gäller möjligheten att nyttja stödpaket.

– Inledningsvis har det handlat mycket om att ligga nära verkligheten och ha koll på likviditetsfrågor. När virusspridningen började låg vi till exempel precis i bokslut för många kunder. Då behövde vi se över om man behövde gå ner i resultat för att inte betala för mycket preliminärskatt som sen skulle krävas tillbaka. Det har också varit fokus på riskanalyser i relation till vad man har för intressenter för att veta var det kunde brista om till exempel en leverantör skulle gå i konkurs, säger Catrin och fortsätter:

– Vi har också tittat på vilka stöd man kan ha behov av att nyttja och löpande informerat om olika stödpaket. Vissa har varit enkla, till exempel ersättning för sjuklönekostnader och hantering av arbetsgivardeklarationer. Vi har även tagit diskussioner om lån om det funnits ett behov av extra likviditet och man vågade ta det.

”Stora som små”

De stöd som nyttjats mest är rätten till korttidspermittering och omställningsstödet, stöd för fasta kostnader.

– Stora som små har nyttjat rätten till korttidspermittering, i olika grad. Det är ett otroligt skydd att kunna behålla anställda och samtidigt anpassa verksamheten till att man har en lägre omsättning.

– Men alla stöd betalades ut snabbt och all prövning av rätten till stöd sker i efterhand. Så vi hanterar också mycket frågor om vad man som företag får göra under tiden som man får stöden. Det är till exempel frågor om utdelningar, koncernbidrag, när man kan nyttja underskott i en koncern och om man kan låna från ett bolag som har fått stöd upp till ett moderbolag.

Frågor inför årsskiftet

I en värld utan pandemi brukar Grant Thornton alltid diskutera löneuttagningsfrågor när ett nytt år väntar – i år blir det viktigare än någonsin.

– Löneuttagsfrågor pratar vi alltid om för att man som delägare ska kunna nyttja löneunderlag för att kunna ta framtida utdelningar till 20 procents beskattning. Jag tror det blir mer intressant nu eftersom man enligt löneunderlagsreglerna kan nyttja det förutsatt att man som delägare tar tillräckligt hög lön. När man har haft olika stöd kanske man inte kunnat ge ut en för hög lön till fåmansföretagare eftersom risken finns att man då tappar rätten för stöden.

– Generellt måste vi just nu vara ännu närmare våra kunder och förstå hur dem tänker sig framtiden. Man kanske har klarat sig bra hittills men det gäller att vara nära i sin rapportering, se hur bolaget går och agera i tid. Det är inte över ännu, avslutar Catrin.

Här kan du lyssna på senaste avsnittet av Förmögenhetspodden som gästas av Catrin Åkerlund

Vill du göra en skattemässig kartläggning? Kontakta din rådgivare så förmedlar hon eller han vidare kontakt till en av de skatterådgivare Burenstam & Partners samarbetar med.

Caroline Lundh Content Manager

Caroline initierar, producerar och driver text och innehåll som publiceras på Formues blogg Insikt, samt övrig kommunikation för Formue i Sverige.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss