Kontakt

För att kunna hjälpa dig behöver vi mer information om dig och din situation. Fyll i kontaktformuläret eller ta direktkontakt med något av våra kontor.Beskriv gärna hur vi kan hjälpa dig

Boka ett 15 minuters introduktionssamtal

Axel Skattsgård

Team manager sales

Press

 

Lars Uppsäll

CEO Formue Sverige

+ 46 706 388 360

lars.uppsall@formue.se

Våra kontor i Sverige

Stockholm

Nybrogatan 11
114 39 Stockholm


Telefon: +46 (0)8 755 23 10

Göteborg

Sankt Eriksgatan 6
411 05 Göteborg


Telefon:+46 (0)8 755 23 10

Malmö

Västergatan 1
211 21 Malmö


Telefon: +46 (0)8 755 23 10

Halmstad

Brogatan 6
302 42 Halmstad


Telefon: +46 (0)8 755 23 10

Jönköping

Östra Storgatan 9
553 20 Jönköping


Telefon:+46 (0)8 755 23 10

Uppsala

Vaksalagatan 6
753 20 Uppsala


Telefon:+46 (0)8 755 23 10

Kontaktpersoner

person

Ola Arvidsson

Deputy CEO

+46 (0)70-142 35 02

ola.arvidsson@formue.se

person

Helena von der Esch

Senior Family Advisor

+46 (0)70-330 16 35

helena.vdesch@formue.se

person

Cecilia Arkestad

Regional Manager Malmö och Halmstad

+46 (0)70-932 15 05

cecilia.arkestad@formue.se

person

Andreas Löf

Regional Manager Göteborg och Jönköping

+46 (0)72-177 36 19

andreas.lof@formue.se

person

Anna Ringström

Team Manager Jönköping

+46 (0)70-681 72 41

anna.ringstrom@formue.se

person

Erik Malmqvist

Team Manager Halmstad

+46 (0)70-795 62 91

erik.malmqvist@formue.se

person

Lucas Areland

Regional Manager Stockholm och Uppsala

+46 (0)73-386 03 10

lucas.areland@formue.se

person

Malin Meijer

Deputy Regional Manager Stockholm och Uppsala

+46 (0)72-177 36 21

malin.meijer@formue.se

person

Jonny Tverin

Team Manager Uppsala

+46 (0)76-872 31 11

jonny.tverin@formue.se

person

Linda Nöjd

Head of Human Resources

+46 (0)73-386 03 05

linda.nojd@formue.se

Karta över våra kontor

Kundklagomål

Vi vill att du ska vara nöjd som kund hos oss. Är du missnöjd med hur ett ärende har hanterats eller med den information som lämnats är det viktigt att du kontaktar oss snarast.

Det är Compliance & Risk avdelningen som är ansvariga för hantering av kundklagomål hos Formue. Efter att du framfört ditt klagomål så kommer du att erhålla en skriftlig bekräftelse på att kundklagomålet har mottagits och att ärendet kommer att undersökas. En skriftlig redogörelse rörande beslut i ärendet kommer sedan att skickas till dig. I de fall klagomålet avvisas ska du skriftligen motta en motivering till Bolagets ställningstagande i klagomålsärendet, eventuell fortsatt process rörande klagomålet kan då prövas i Allmänna reklamationsnämnden och i allmän domstol.

Ev. kundklagomål skickas till compliance@formue.se