Bevara & Utveckla

Bevara och vidareutveckla det som du har skapat, för framtiden och för de som ska ta över efter dig.

Specialisten tre tips för ett lyckat generationsskifte

Hur viktigt är det att du planerar för ditt generationsskifte – och vad ska du inte glömma? Här delar Helena von der Esch, Senior Family Advisor på Formue, sina tre tips för ett lyckat generationsskifte.

2024-02-13

Formues klimatmål är godkända av SBTi

Nu har Formues kortsiktiga klimatmål blivit godkända av Science Based Targets Initiative (SBTi), det globala initiativet som hjälper företag minska sina utsläpp i linje med 1,5-gradersmålet.

2024-02-07
Kontakta oss