Bevara & Utveckla

Bevara och vidareutveckla det som du har skapat, för framtiden och för de som ska ta över efter dig.

Från kapitalförvaltning till Financial Life Management

Hur skiljer sig traditionell kapitalförvaltning från Financial Life Management, och vilka är fördelarna med att ha en Financial Life Manager? Här berättar Formues rådgivare Olof Nithenius och Monicha Grønvold mer om det!

2023-03-14

Oroligt på marknaden efter SVB:s kollaps i USA

Marknadsoron från slutet av förra veckan fortsätter efter att Silicon Valley bank (SVB) under helgen kollapsat. Formues chefsstrateg Michael Livijn skriver om reaktionerna, vad det innebär rent marknadsmässigt och för portföljen.

2023-03-13
Nyhetsbrev