Initiativet som stöttar entreprenörskapet i Etiopien

Skriven av Caroline Lundh

Partnership for Change vill vara en brobyggare för kvinnor och unga i Etiopien – och med olika projekt ta dem ifrån fattigdom och utanförskap till ekonomisk självständighet. Formue har genom flera år stöttat organisationen och årligen reser några utav Formues ambassadörer dit för att besöka projekten.

– Jag är väldigt tacksam över att ha fått följa med på resan till Etiopien, säger Nicolas Guttormsen, Head of Equities Formue i Norge, och en av de som reste till Etiopien i fjol.

På den nordöstra delen av Afrika, ofta kallat Afrikas horn, hittar vi Etiopien. Här (i ett land som till ytan är Afrikas tionde största land, och två och en halv gånger så stort som Sverige) finns en lagstiftning som ska skydda kvinnor ifrån diskriminering – trots det märks en rad utmaningar vid en inzoomning av det Etiopiska näringslivet. Kvinnor marginaliseras ofta och hamnar utanför landets arbetskraft, och unga riskerar att förlora sin makt i livet med fattigdom och utanförskap. Det är något organisationen Partnership for Change (PfC) tillsammans med stiftelsen Ett rikare liv vill förändra, och det görs med olika projekt på plats i Etiopien. Målsättningen är att skapa självständiga kvinnor och unga som själva kan besluta om hur deras liv ska vara och bli.

– Vi har stöttat PfC under lång tid och några utav de pågående projekten har PfC separat, några stödjs utav stiftelsen. Fokus är att utbilda kvinnorna i olika yrken och erbjuda dem arbete så att de därigenom ska kunna försörja sig själva. Med kunskap och en ökad självkänsla vill man främja jämställdhet, berättar Helena Nelson från Formue.

I nuläget driver PfC runt 14 projekt i huvudstaden Addis Abeba och Formue stöttar aktivt arbetet. Även anställda har möjlighet stötta arbetet i rollen som ambassadörer. Helena Nelson, Head of Client and Business Support, Annika Lundberg, Wealth Manager, Nicolas Guttormsen, Head of Equities, och Jon Terje Svendsen, Wealth Manager och styrelseordförande i stiftelsen Ett rikare liv, reste som ambassadörer i december i fjol till Addis Abeba för att besöka projekten.

– Det var tre år sedan jag senast var i Etiopien och det var med stor spänning och förväntan jag åkte tillbaka. Det var väldigt intressant dels att se utvecklingen i projekten, dels att se de nya projekten som startades under pandemin, säger Jon Terje Svendsen.

”Roligt och rörande”

Ett av de projekt som besöktes var Siiqqee Women’s Development Association (SWDA). PfC arbetar tillsammans med SWDA för att underlätta för unga flickor att gå i skolan och fortsätta sin utbildning.

– Skolgången är gratis till årskurs åtta och de som växer upp under fattiga förhållanden riskerar att bli bortgifta därefter. Runt 30 procent tappar även skolgången för att de stannar hemma vid mens. Här vill projektet med skolmaterial och hygienartiklar fånga upp dessa flickor och man har även byggt upp ett center som de tjejer som helt saknar boende får möjlighet att bo i. De har också utvecklat ett mentorsprogram som ska motivera flickorna att gå vidare till högre utbildning, berättar Helena Nelson.

– Under vårt besök 2019 tittade vi på tomten där de skulle bygga centret. Då var det bara ett stort område med grönt gräs och ett stort träd. Nu fick vi se en vacker byggnad med plats till 25 flickor som bor permanent i centret – och till och med trädet var fint inramat i bygget. Vi fick höra att några av tjejernas historia innan de kom hit, det gjorde ett starkt intryck på oss alla. Det är verkligen roligt och rörande att se det här projektet och dess utveckling under de senaste två åren. Just nu är 300 flickor anslutna till centret och 42 av dem är blinda, berättar Jon Terje Svendsen.


Centret PfC har byggt tillsammans med Siiqqee Women’s Development Association (SWDA).

Från sopberg till lekpedagogik

Ett annat projekt som besöktes var Five Dots. Här producerar kvinnor leksaker/läromedel för hand och i trä som senare skänks och säljs till förskolor där det inte finns någonting för barnen att sysselsätta sig med. PfC har bland annat möjliggjort att de kan anställa fler och finansierat olika maskiner för att sammantaget och i större skala kunna hjälpa till med utbildning och lön.

– När vi var där mötte vi sex av de totalt 14 kvinnorna som gör dessa läromedel. Dessa kvinnor har tidigare samlat skräp på den stora soptippen i Addis. Vi tog med oss de första färdiga produkterna och levererade dem till två förskolor. Det var ett oförglömligt möte med otroligt glada och nöjda barn. Det är bara ett av flera projekt som verkligen har gjort skillnad för de inblandade, men också ett projekt som har stor potential framåt, säger Jon Terje Svendsen.

Även Nicolas Guttormsen upplevde mötet på Five Dots som starkt.

– Det var speciellt gripande eftersom kvinnorna hade fått arbete där de tidigare hade levt på saker de hittat på sopberget. Det gjorde verkligen intryck och leksakerna vi gav barnen var förmodligen de första leksakerna de hade fått, säger Nicolas Guttormsen.

Att lära genom lek med pedagogiska leksaker kan stimulera och främja barnens utveckling, och behovet beskrivs som stort.

– Det finns ett stort behov av leksaker och pedagogik till förskolor. Kvinnorna ges också flexibel arbetstid så att de även har möjlighet att ta hand om barnen där hemma. PfC har även ett projekt med den Etiopiska staten för att utveckla och starta fler montessoriskolor och se till att de får pedagogiska leksaker via Five Dots, berättar Annika Lundberg.


Formues personal och ambassadörer fick vara med när barn på en förskola fick ta emot leksaker ifrån Five Dots.

Väveriet i Gulele

Ett annat initiativ är väveriet för kvinnor i Gulele norr om Etiopien, distriktet som är känt för traditionella, handvävda textilier. Projektet ska göra det möjligt för kvinnor att starta väveriföretag och med det bli ekonomiskt oberoende.

– Det är ett projekt som verkligen berör mig varje gång jag är där. Jag har varit där tre gånger och det ger mig så mycket inspiration varje gång jag pratar med kvinnan som arbetar där. De berättade att detta har förändrat deras liv totalt, säger Jon Terje Svendsen.


Väveriet i Gulele.

Engagemang och framtidstro

Genomgående handlar PfC:s arbete om att göra kvinnor mer självständiga – och förändra en situation där barn, kvinnor och män ges lika sociala och ekonomiska möjligheter att forma sina egna liv och ta makten över sin framtid.

– Jag är väldigt tacksam över att ha fått följa med på resan till Etiopien. För mig var det flera av projekten som verkligen visade sig vara skalbara där man hittat goda samarbetspartners lokalt och med gott samarbete med myndigheterna, säger Nicolas Guttormsen.

– Det har varit en väldigt lärorik resa. De som får ta del av projekten är tacksamma och känner en stolthet över vad de har uppnått. Men man ska inte glömma bort att det är mycket jobb även om man får hjälp, men det finns ett väldigt härligt engagemang med mycket framtidstro, säger Helena Nelson.

Vill du veta mer om PfC? Kontakta Oscar Haugejorden på oscar.haugejorden@pfc.org

Caroline Lundh Content Manager

Caroline initierar, producerar och driver text och innehåll som publiceras på Formues blogg Insikt, samt övrig kommunikation för Formue i Sverige.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss