Bevara & Utveckla

Bevara och vidareutveckla det som du har skapat, för framtiden och för de som ska ta över efter dig.

Formues klimatmål är godkända av SBTi

Nu har Formues kortsiktiga klimatmål blivit godkända av Science Based Targets Initiative (SBTi), det globala initiativet som hjälper företag minska sina utsläpp i linje med 1,5-gradersmålet.

2024-02-07

Politikens roll i klimatkampen är mindre än du tror

2024 är avgörande för demokratin med över hälften av världens befolkning som röstar. Men vem styr klimatåtgärderna – politik eller företag? Här listar Formues Senior Sustainability Advisor Philip Mitchell fyra argument för det senare.

2024-01-23
Kontakta oss