Finansiell information & Tillstånd

Formue Sverige AB, organisationsnummer: 556631-2434,
innehar följande tillstånd från Finansinspektionen:

  • Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument
  • Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument
  • Försäkring i samtliga livförsäkrings klasser (direkt) och försäkringsförmedling
  • Olycksfalls- och sjukförsäkring (direkt)
  • Mottagande & vidarebefordran av order avseende finansiella instrument
  • Annan sidoverksamhet, redovisningstjänster, skatterådgivning, juridisk rådgivning, ekonomisk rådgivning samt annan strategisk rådgivning

Best Execution RTS 28 2021

Cash instruments
More than 1 trade per business day in the previous year on average
Top five execution venues ranked in terms of trading volumes Proportion of volume traded as a percentage Proportion of orders executed as percentage
Nordnet Bank AB, 549300JSC82O1L4XV837 100,00 % 100,00 %

Formue AB takes into account price, cost, market impact, speed of execution, likelihood of execution, and settlement, size and type of order, and other relevant factors when executing client orders. Emphasis for orders without specific client instructions is always on the total cost of trading for clients.

When taking into account the factors above for the orders executed in 2021, Formue considers the quality of execution to be satisfactory.

Kapitaltäckning

Information om riskhantering och kapitaltäckning

Årlig information om riskhantering och kapitaltäckning i enlighet med artiklarna 46-51 i Värdepappersbolagsförordningen (2019/2033/EU) återfinns i Formue Sverige ABs årsredovisning som finns offentliggjord på hemsidan.

VD och styrelse

Lars Uppsäll, vd

Lars Uppsäll har fram till att han tillträdde som vd varit operativt ansvarig i bolaget. Innan han tillträdde på Formue år 2008, arbetade Lars bland annat som rådgivare, controller och enhetschef. Lars har lång och bred erfarenhet inom den finansiella sektorn och är utbildad civilekonom från Stockholms universitet.

Anders Zachrisson, Styrelseledamot

Civilekonom från Lunds universitet. Chef för Strategisk affärsutveckling för Formuesforvaltning AS i Norge och Formue AB i Sverige. 15 års erfarenhet inom Wealth Management. Förutom Stockholm och Oslo har Anders arbetat i London, Singapore, New York och Toronto. Tidigare SEB Private Banking, Skandia, Indiska Tata Consultancy Services och eget konsultbolag Wealth Partner AB. Övriga styrelseuppdrag: Styrelsesuppleant i Kron AS och BRF Ryttaren.

Øystein Bø, Styrelseordförande

Diplomekonom från Handelshögskolan BI (1994). Vd för Formuesforvaltning AS i Norge. Var med och etablerade Formuesforvaltning år 2000, och har sedan dess haft en aktiv roll i utvecklingen av bolaget. Tidigare olika ansvarsområden inom Storebrandkoncernen, däribland ansvarig för finansiell rådgivning och kundkommunikation. Övriga styrelseuppdrag; styrelseordförande i Formue Norge AS, Formue Private Equity AS, Kron AS, Rådyrkroken AS och Gåserudgata Eiendom AS. Styrelseledamot i Konnerudsenteret Sameie och PartnershipForChange. Styrelsesuppleant i Sjøstjernen Holding AS och Second Wind AS.

Alexander Heiberg, Styrelseledamot

Master of Laws från Universitetet i Oslo. Advokat och ledare för Wealth planning och Family Wealth Services i Formuekoncernen. 15 års erfarenhet som rådgivare inom finansiell planering, strukturering av förmögenheter, arv och generationsskiften. Övriga styrelseuppdrag: styrelseordförande i Formue Accounting AS, Formue Advokater AS, Formue Pensjonsrådgivning AS och Kongshavn 1 AS. Styrelseledamot i Formue AS, Phoenix Management AS, Florence Management AB, Stiftelsen Ett Rikare Liv, Solveig och Johan Sommers Legat och Consul Axel Heibergs Legat.

Angelica Olsson, Styrelseledamot

Head of Compliance Business Area Markets på Vattenfall, tidigare bland annat advokat på Linklaters Advokatbyrå, Head of Legal and Compliance på Nordic Growth Market och Head of Compliance på Navexa Securities. Övriga styrelseuppdrag: styrelsesuppleant i Ulf Olsson Organisation & Förhandling AB. Ingår i Formues revisionsutskott. Som styrelseledamot är Angelica oberoende gentemot Formue, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget.

Camilla Everberg, Styrelseledamot

20 års erfarenhet inom marknadsföring, kommunikation, affärsutveckling och e-handel. Arbetat många år i Orklakoncernen som primärt verkar inom snabbrörliga konsumentprodukter, på Bonnier Broadcasting/TV4-gruppen inom mediebranschen och sitter idag som Head of marketing, communication och e-com på Elgiganten som är en av Sveriges största aktörer inom retail. Camilla är utbildad Civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg och har även studerat bland annat medie- och kommunikationsvetenskap samt psykologi vid Göteborgs Universitet.

Kontakta oss