Finansiell information & tillstånd

Formue Sverige AB, organisationsnummer: 556631-2434,
innehar följande tillstånd från Finansinspektionen:

  • Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument
  • Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument
  • Försäkring i samtliga livförsäkrings klasser (direkt) och försäkringsförmedling
  • Olycksfalls- och sjukförsäkring (direkt)
  • Mottagande & vidarebefordran av order avseende finansiella instrument
  • Annan sidoverksamhet, redovisningstjänster, skatterådgivning, juridisk rådgivning, ekonomisk rådgivning samt annan strategisk rådgivning

Best Execution RTS 28 2023

Class of instrument Cash instruments
Notification if < 1 average trade per business day in the previous year <1
Top five execution venues ranked in terms of trading volumes (descending order) Proportion of volume traded as a percentage of total in that class Proportion of orders executed as a percentage of total in that class Percentage of passive orders Percentage of aggressive orders Percentage of directed orders
Nordnet Bank AB, 549300JSC82O1L4XV837 100,00 % 100,00 % 100,00 % N/a N/a

Formue Sverige AB takes into account price, cost, market impact, speed of execution, likelihood of execution, and settlement, size and type of order, and other relevant factors when executing client orders. Emphasis for orders without specific client instructions is always on the total cost of trading for clients.

When taking into account the factors above for the orders executed in 2023, Formue considers the quality of execution to be satisfactory.

Kapitaltäckning

Information om riskhantering och kapitaltäckning

Årlig information om riskhantering och kapitaltäckning i enlighet med artiklarna 46-51 i Värdepappersbolagsförordningen (2019/2033/EU) återfinns i Formue Sverige ABs årsredovisning som finns offentliggjord på hemsidan.

VD och styrelse

person

Lars Uppsäll, vd

Lars Uppsäll har fram till att han tillträdde som vd varit operativt ansvarig i bolaget. Innan han tillträdde på Formue år 2008, arbetade Lars bland annat som rådgivare, controller och enhetschef. Lars har lång och bred erfarenhet inom den finansiella sektorn och är utbildad civilekonom från Stockholms universitet.

person

Øystein Bø, Styrelseordförande

Diplomekonom från Handelshögskolan BI (1994). Var med och etablerade Formuesforvaltning år 2000, och har sedan dess haft en aktiv roll i utvecklingen av bolaget. Tidigare vd för Formue AS och numera Family Office Advisor för Formues Wealth Management Family Office. Tidigare olika ansvarsområden inom Storebrandkoncernen, däribland ansvarig för finansiell rådgivning och kundkommunikation. Övriga styrelseuppdrag; styrelseordförande i Formue AS, Formue Private Equity AS och Rådyrkroken AS. Styrelseledamot i Partnership For Change. Styrelsesuppleant i Sjøstjernen Holding AS och Second Wind AS.

person

Angelica Olsson, Styrelseledamot

Head of Compliance Business Area Markets på Vattenfall, tidigare bland annat advokat på Linklaters Advokatbyrå, Head of Legal and Compliance på Nordic Growth Market och Head of Compliance på Navexa Securities. Övriga styrelseuppdrag: styrelsesuppleant i Ulf Olsson Organisation & Förhandling AB. Ingår i Formues revisionsutskott. Som styrelseledamot är Angelica oberoende gentemot Formue, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget.

person

Camilla Everberg, Styrelseledamot

Camilla Everberg har mer än 20 års erfarenhet inom marknadsföring, kommunikation, affärsutveckling och e-handel. Arbetat många år i Orklakoncernen som primärt verkar inom snabbrörliga konsumentprodukter, på Bonnier Broadcasting/TV4-gruppen inom mediebranschen och som Head of marketing, communication och e-com på Elgiganten. Camilla arbetar nu som Chief Marketing, Sales and Digital Experience Office på Nordic Leisure Travel Group som är Nordens ledande researrangör. Camilla är utbildad Civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg och har även studerat bland annat medie- och kommunikationsvetenskap samt psykologi vid Göteborgs Universitet.

person

Anders Zachrisson, Styrelseledamot

Strategichef på Formue. Anders har mer än 25 års global erfarenhet av Wealth Management från bland annat SEB Private Banking, Skandia, Tech start-ups och Consulting. I sin nuvarande roll ansvarar Anders för Formues tillväxtinitiativ och innovation. Han har etablerat Formues prisvinnande kundupplevelse och ansvarar för acceleration av Formues marknader i Skandinavien. Anders sitter i Formues koncernledning och är styrelseledamot i Formue Sverige sedan 2011 och satt tidigare i styrelsen för Kron A/S. Civilekonom från Lunds universitet.

person

Alexander Heiberg, Styrelseledamot

Master of Laws från Universitetet i Oslo. Tillförordnad vd för Formue AS samt advokat och ledare för Wealth planning och Family Wealth Services i Formuekoncernen. 15 års erfarenhet som rådgivare inom finansiell planering, strukturering av förmögenheter, arv och generationsskiften. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Formue Norge AS, Phoenix Management AS, Florence Management AB och Stiftelsen Ett Rikare Liv. Syrelseordförande i Solveig och Johan Sommers Legat, Consul Axel Heibergs Legat samt Kongshavn 1 AS.

Kontakta oss