Hållbarhet

Önskar du bidra till en bättre framtid?

Starta din gröna resa med att kartlägga var du står idag. Så hjälper våra specialister dig vidare på vägen mot dina mål.

För att få en överblick över ditt klimatavtryck behöver du se hela bilden

Livsstil

I Skandinavien har vi en hög levnadsstandard jämfört med resten av världen. Det innebär att vårt sätt att leva lämnar ett stort klimatavtryck på planeten. Vill du se hur din livsstil påverkar planeten?

Investeringar

Alla investeringar påverkar planeten. En investering på en miljon dollar ger ett årligt koldioxidavtryck som motsvarar ungefär 35 långdistansflygningar.

Företag

Som företagare har du stora möjligheter att påverka ditt företags totala klimatavtryck. Våra specialister kan vägleda dig mot nollutsläpp.

Nordiskt center för hållbarhet och ägande

Formues Nordic Sustainability Center är specialister på en holistisk rådgivning kopplat till ägande och hållbarhet.

 

Philip Mitchell

Philip Mitchell är en del av Nordic Sustainable Ownership Center. Philip kommer närmast ifrån Carbon Intelligence och rollen som hållbarhetsrådgivare. Han har arbetat i bank- och finansbranschen i 25 år, senast som förvaltare på Första AP-fonden.

Fridtjof Wergeland

Fridtjof Wergeland är en del av Nordic Sustainable Ownership Center som hållbarhetsrådgivare. Han hjälper kunderna att initiera och stärka sitt hållbarhetsarbete med strategier och rapportering. De senaste fem åren har Fridtjof arbetat som hållbarhetskonsult på PwC.

Helena von der Esch

Helena von der Esch är en av Formues främsta specialister på ägarrådgivning för familjer. Helena ingår i Formues specialistteam och arbetar över Norge och Sverige med rådgivning till familjer med generationsskiften och styrningsstrukturer.

Så kan vi hjälpa dig som äger bolag

Mäta dagens klimatavtryck

Skapa engagemang internt och externt

Skapa en nollutsläppsstrategi för ditt bolag

Benchmarking

Prioritering av FN:s hållbarhetsmål

Löpande regulatoriska uppdateringar

Så arbetar vi med hållbarhet i investeringsportföljerna

Alla investeringar påverkar miljön. Det gäller oavsett om du investerar direkt i ett bolag, via indexfonder eller väljer en aktiv förvaltning. Vårt huvudsakliga tillvägagångssätt vid investeringar är omställning. Det innebär att vi väljer in fondförvaltare som kan påverka företaget att genomföra positiva förändringar, framför att välja bort och exkludera.

Läs mer här
formue
Gist

Se vilken miljökostnad dina investeringar har

Med vårt verktyg kan du räkna ut hur mycket dina investeringar kostar miljön (mätt i dollar).

  • Vilken miljökostnad har avkastningen från mina investeringar?
  • Hur påverkar mina investeringar FN:s hållbarhetsmål?
  • Inom vilka områden kan jag göra störst skillnad?
Här ser du dina siffror
formue
Formueappen

Håll koll på dina framsteg

I vår prisbelönta rapporteringslösning kan du följa dina investeringars klimatavtryck och se din portföljs utveckling.

Se mer i appen
formue

Våra samarbetspartners

Så arbetar vi med Skift

För att nå klimatmålen behöver näringslivsaktörer samarbeta och utbyta erfarenheter. I januari 2020 blev Formue därför medlem i Skift. Skift är ett nätverk som samlar klimatledare från näringslivet som vill vara drivkrafter för att Norge, också där Formue som koncernbolag har sitt huvudkontor, ska nå sina klimatmål till 2030. Nätverkets medlemmar ska tillsammans visa vägen till vilka affärsmöjligheter som finns i övergången till ett samhälle med nollutsläpp.

Så jobbar vi med Terravera

Terravera är en öppen digital plattform som gör det möjligt för akademiker, studenter och företag att samarbeta för att utveckla hållbarhetsmodeller och samla in och dela relaterad data. Syftet är att ge politiker, företagsledare, affärspartners och samhället i stort kunskap för att fatta verkliga hållbara beslut och bättre prioritera resurser.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Se upplysningar

Kontakta oss