Bevara & Utveckla

Bevara och vidareutveckla det som du har skapat, för framtiden och för de som ska ta över efter dig.

Behöver du eller behöver du inte ett ägardirektiv när “styrelsehatten” är på?

Formues Senior Family Advisor Helena von der Esch skriver om aktieägardirektiv. Vilka är egentligen fördelarna med ett ägardirektiv och vilket kommer först, aktieägaravtalet eller ägardirektivet?

2023-02-06

”Du ska inte få ärva någonting alls av mig”

Formues Senior Family Advisor Helena von der Esch skriver om att välja in eller bort nästa generation. Är det en framgångsfaktor att låta barnen ärva en välfylld skattkista, eller att ge dem fria tyglar att forma sina egna liv – utan skattkista?

2023-01-24
Nyhetsbrev