Individuellt anpassad och oberoende kapitalförvaltning​

Vi skapar en bättre för resa för dina investeringar med mindre svängningar och större trygghet för att du ska nå dina mål. ​

Konsten att bygga en investeringsportfölj

Vår investeringsrådgivning bygger på en noggrann och skräddarsydd plan för ditt kapital och dina tillgångar. Genom att kartlägga din tolerans för risk, ditt behov av likviditet och de mål du har för ditt kapital och dina tillgångar, kan vi skapa en personlig investeringsstrategi.​

Vårt investeringsteam är specialister på att hitta de bästa förvaltarna och bygga solida portföljer. De resultat som våra kunder har uppnått de senaste 20 åren är ett bevis på värdet av vår investeringsrådgivning.​

Som den största oberoende kapitalförvaltaren i Norden, utan egna fonder eller produkter, har vi på Formue möjlighet att välja bland de främsta förvaltarna världen över. Vi ger dig möjligheten att investera som en institutionell eller professionell investerare med tillgång till ansedda och exklusiva förvaltare som annars kan vara svåra att få tillgång till. Vår storlek gör att vi kan identifiera, utvärdera och förhandla fram lägre avgifter än om du skulle investera på egen hand. ​

image

En produktiv och ansvarsfull förvaltning

Värden skapas inte främst på finansmarknaderna, utan inom näringslivet. De skapas inte heller över en natt, utan vanligtvis över en längre tidsperiod. Genom vår metodik ser vi till att du drar nytta av denna process i vårt arbete.

  • Vi har en stark inriktning mot långsiktighet och en försiktig syn på effekterna av kortsiktig marknadstiming.
  • Vi strävar efter att skapa en stabil och gynnsam avkastning över tid genom att minimera riskerna i din portfölj.
  • Vi tittar på din finansiella portfölj ur ett helhetsperspektiv.
  • Som en oberoende aktör har vi inga egna fonder. Vi investerar hos några av världens bästa förvaltare för att säkerställa optimal förvaltning.
  • Hos oss har du möjligheten att välja mellan tre olika förvaltningsformer: passiv förvaltning, aktiv förvaltning eller en aktiv helhetlig portfölj.
Läs vår chefsstrategs marknadskommentar
formue
Niclas Hiller, investeringschef

Din investeringsstrategi

Investeringsstrategin kommer i hög grad att påverka avkastningspotentialen och ska säkerställa att du når dina mål på både kort och lång sikt. Vi är medvetna om vikten av att konsekvent hålla fast vid investeringplanen, oavsett marknadens upp- och nedgångar, för att optimera resultaten över tid.

  • Strategin ska vara väl genomtänkt och spegla dina och din familjs specifika behov och mål.
  • Din finansiella portfölj skräddarsys efter din riskprofil och önskad tidshorisont.
  • Diversifisering är ett viktigt verktyg för att skapa en mer gynnsam och hållbar investeringsresa.
  • Att sprida risken på ett väl genomtänkt sätt utgör grunden för en mer robust portfölj.
  • Portföljen består av flera komponenter, och investeringsmodellen allokerar kapitalet mellan tre huvudområden; stabilitet, marknadstillväxt och alternativ tillväxt.
Läs mer
formue

​ Oberoende investeringsråd

Som oberoende kapitalförvaltare erbjuder vi inga egna investeringsprodukter. Vi har friheten att rekommendera det alternativ som vi anser kommer ge bäst resultat för dig, med beaktande av kostnader. Vår övertygelse är att avsaknaden av egna fonder i urvalet av förvaltare och fonder genererar bättre resultat över tid.

Hållbara investeringar

Alla investeringer påverkar omgivningen, vare sig det är direktinvesteringar i företag, genom indexfonder eller genom aktiv förvaltning. Vårt huvudsakliga fokus ligger på övergång (transition), vilket innebär att vi genom våra investeringar strävar efter att påverka företag att genomföra förändringar istället för att exkludera dem.

Översikt över portföljen i Formueappen

I vår prisbelönta app kan du enkelt hålla dig uppdaterad om din portföljs utveckling. Du får översikt över antalet och vilka fonder du är investerad i, avkastningen i kronor och procent, samt full koll över dina transaktioner.

Möt vårt team

​ Vår investeringschef, chefsstrateg och chef för Private equity är några av flera specialister i vårt investeringsteam. ​ ​

Niclas Hiller​

Niclas har varit CIO/investeringschef på Formue sedan 2012. Han har lång erfarenhet inom finans- och investeringsbranschen, bland annat från Norges Bank investment managment (NBIM, oljefonden). Niclas har varit aktiemäklare, Private Banker, ränte- och optionshandlare, chefshandlare av obligationer och arbetat med intern och extern förvaltning vid NBIM. Niclas har överordnat ansvar for Formues investeringsaktivitet, inklusive alla olika tillgångsklasser.

Michael Livijn

Michael Livijn är chefsstrateg på Formue med över 20 års erfarenhet av global marknadsanalys, strategi och taktisk samt strategisk allokering. Han har arbetat 22 år på Nordea, som strateg, chefsstrateg och förvaltare. Michael har bred kunskap kring investeringar som aktier, obligationer och alternativa investeringar, portföljkonstruktion och -teori samt att kommunicera kring dessa områden.

Jan Nylund

Jan Nylund er en erfaren Private equity-investerare med aktiv medverkan i rådgivande kommittéer inom portföljen för Private equity-fonder. Private equity kräver att investerare kategoriseras som professionella och är därför mindre tillgänligt för enskilda personer. Hos Formue får kunder tillgång till Private equity som en del av portföljen. Formue har investerat i tillgångsklassen i över 20 år och har ett bra nätverk med skickliga PE-förvaltare med god avkastningshistorik.

Kontakta oss