Bitcoin och guld, något att hålla om huld?

Skriven av Michael Livijn

Både bitcoin och guld har nyligen nått nya “all-time-highs”. Men ska du ha dem i portföljen som vanligtvis består av andra tillgångsslag? Det skriver vår chefsstrateg Michael Livijn om – han delar också tre saker som bitcoin och guld har gemensamt, samt vad som skiljer dem åt.

Vill du få veckokommentaren skickad till din epost varje fredag? Klicka här

Lite lätt antikverade ord åsido så har marknadsutvecklingen hittills i år inte bara varit positiv för traditionella tillgångsslag som aktier (globala aktier upp runt sju procent), utan även för mer alternativa tillgångar. Framför allt har många spaltmeter ägnats åt det faktum att kryptovalutan bitcoin i likhet med många aktiemarknader globalt satt ett nytt så kallat ”all-time-high” (ATH). Även guld har städat av sitt gamla ATH och har brutit över den för marknaden viktiga nivån 2100 $/troy ounce (31,1 gram). Så vad nu, dags att rumstera om i portföljen och lasta in dessa? Som vanligt när det sker en prisrörelse i någon tillgång (uteslutningsvis uppåt) kittlas ”FOMO”-genen (Fear Of Missing Out) hos många och det är lätt att svepas med i det flockbeteende som är en del av rörelsen. Generellt när rörelsen är så spektakulär som den har varit i bitcoin sedan oktober förra året, men specifikt vad som hänt sedan början av februari:

Källa: Macrobond

Parabolisk var namnet, vem vill inte vara med på en sådan resa? Därför framstår rörelsen i guld som nästan en gäspning i jämförelse, trots att det fått minst lika mycket uppmärksamhet som bitcoin i år:

Källa: Macrobond

Orsakerna till uppgångarna, liksom utsikterna framåt, har vi tyvärr inte plats här och nu att gräva djupare i, vad jag tycker är mer intressant är just portföljperspektivet och om dessa två har någon plats bland övriga traditionella tillgångsslag. Specifikt vad gäller bitcoin och övriga kryptovalutor rekommenderar jag ett tidigare veckobrev, där jag tittar närmare på detta. Till att börja med, vad har bitcoin och guld gemensamt? Tre saker står ut:

  • Begränsat utbud. Bitcoin är via sin konstruktion ”cappat” vid 21 miljoner coins, mer kommer det inte att finnas. I dagsläget är lite drygt 19,5 miljoner coins skapade, eller ”utvunna”. Guld å sin sida är inte ”cappat” på något sätt, fast tack vare att det är en sällsynt metall är nyproduktionen relativt låg.
  • Värdebevarare. Guld är historiskt, kulturellt och till viss del ekonomiskt ansett som den ultimata värdebevararen (inflationshedge) samt skydd mot osäkerhet. Med tanke på att bitcoin är en relativt ny (2009) företeelse finns inte historiken, men många förespråkare lyfter fram det som det ”nya digitala guldet” i och med den begränsade tillgången och decentraliseringen.
  • Decentralisering. Guld är en fysisk metall utan någon central ”myndighet” som kontrollerar produktion, distribution eller transaktioner. Bitcoin förvaras och handlas på en blockkedja som inte heller har någon reglering över skapande av nya coins eller transaktioner med dem.

De har också en rad skillnader, som att guld är fysiskt, tungt att flytta och generellt svårt att använda i ditt vanliga ekonomiska liv. Bitcoin å andra sidan är extremt lätt att flytta över hela världen snabbt och väger ingenting, men likt guldet är kompabiliteten med vardagen mycket låg. Så som alternativ till dina kronor (eller annan valfri valuta) är de rätt omständliga, vilket så klart öppnar för huvudfrågan om de är kompatibla med din portfölj, alltså som investeringar?

En av grundbultarna för mig när det kommer till investeringar är att de ska ha en positiv förväntad avkastning, alltså en riskpremie. Både guld och bitcoin saknar någon form av kassaflöde, likt utdelningen för aktier eller kupongen för obligationer, deras värde beror enbart på prisutvecklingen. Här kommer begreppet värdebevarare in, och historiskt har guld här en fördel över bitcoin. Grafen ovan belyser om inte annat att den senare upplevt minst sagt enorma svängningar under sin (korta) levnadstid, så även om värdet bevisligen har ökat enormt så är volatiliteten svår att bortse ifrån ur ett portföljperspektiv. I och med att den är så hög spelar det mindre roll att bitcoin är en alternativ investering, och därmed kan förväntas ha en lägre korrelation (samvariation) med övriga tillgångsslag i portföljen, diversifieringseffekten tas ut av de stora svängningarna. Med dessa glasögon på är framför allt bitcoin kanske inte helt given som investering, utan lutar mer åt spekulationshållet. Guld å sin sida är betydligt mindre volatilt, men vi kommer inte undan det faktum att det är en framtida förhoppning om en prisrörelse uppåt snarare än något underliggande värdeskapande (som med traditionella tillgångsslag) som är förutsättningen. Personligen ser jag dessa två som något som ligger bredvid en långsiktig portfölj.

Till syvende och sist handlar det dock om dina egna preferenser som investerare, och därför finns det inget rakt svar på frågan om bitcoin och/eller guld ska vara en del av en portfölj. Har du extremt hög risktålighet och/eller vill ha en andel av det som många kallar för det ultimata skyddet mot allehanda osäkerhet så tänker jag inte säga emot dig, vad jag däremot anser är centralt är att du som investerare är medveten om förutsättningarna, och framför allt, FOMO-genen!

Testa om vi är rätt finansiella rådgivningspartner för dig och din familj!


Fråga 1 av 8

Fråga 2 av 8

Fråga 3 av 8. Du kan välja flera svar.

Fråga 3 av 8. Du kan välja flera svar.

Fråga 4 av 8.

Fråga 5 av 8.

Fråga 6 av 8. Du kan välja flera svar.

Fråga 7 av 8.

Fråga 8 av 8.
Tack för dina svar! När du skickar in detta formulär kommer en av våra medarbetare ta kontakt för ett första förutsättningslöst samtal.

Dela artikel

Michael Livijn Chefsstrateg

Michael Livijn har över 20 års erfarenhet ifrån finansbranschen. Han tar fram Formues House View, skriver marknadskommentarer, veckobrev, medverkar i Förmögenhetspodden samt under Formues webinarer. Michael är även extern talesperson för Formue.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss