Att ersätta en diplomat på ett diplomatiskt sätt

Skriven av Helena von der Esch

Formues Senior Family Advisor Helena von der Esch är krönikör i VD-tidningen och skriver i en krönika om diplomater i familjeföretag, protokollens frånvaro och om att ersätta en familjediplomat på ett diplomatiskt sätt.

Inom utrikesförvaltningen har man med all säkerhet ett protokoll, som förvaltningen skulle sagt själv, för att ersätta en diplomat. Nyckelroller slutar, tar avsked, avlider eller kan av andra skäl inte längre upprätthålla sin yrkesroll.

Diplomater finns även i familjer, i familjeföretag. Här är diplomatrollen inte uttalad, de är inte lika lätta att ersätta och det görs inte lika ofta.

Familjediplomaten har en roll snarlik den som bärs av en kommunikationschef – en outtalad budbärare av åsikter och insikter. Den som “vet hur alla vill ha det”. En ganska omöjlig roll men en roll som många tar på sig och som godkänns av omgivningen. För de senare är det smidigt att släppa ansvaret för jul, midsommar och diverse födelsedagsfiranden till den som tar hand om förberedelser, genomförande och efterföljande städning. Städningen kan vara fysisk, också städning i form av att rätta till och snygga till där det måhända gått som det gått.

Som rådgivare till ägarfamiljer och familjeföretagare är det stundtals lätt att fråga sig vem som får och vem som tar rollen som familjens diplomat. Inte sällan är familjediplomaten någon som står hyffsat nära den mest synliga och dominanta, den som utåt sett är familjens överhuvud. Den som leder familjeföretaget.

Mest häpnadsväckande är hur svårt det är att komma ihåg diplomatrollen, denna viktiga funktion för de stora och små besluten. Kanske är det kruxet med att se bortom glansen, karisman och den höga volym som en ledare ibland står för. Och där står familjens diplomat i en trygg position centralt placerad och minns alla, kommunicerar med alla och som när det stormar gjuter olja på vågorna. För det är nästintill det enda vi kan vara helt säkra på; att stormen kommer. Förhoppningsvis inte oftare än systemet klarar av.

Som extern företagsledare, alltså icke familjemedlem, är det klokt att identifiera familjediplomaten. För att förstå det som händer och inte händer i relation till hur ett företag förvaltas, växer och utvecklas. Här är diplomaten den enda att få beslutsfattare att ro åt samma håll, att lägga meningsskillnader åt sidan till förmån för ett större perspektiv. Kontinuiteten i deras uttalade eller outtalade uppdrag är en av framgångsfaktorerna i det långsiktiga perspektivet.

Att identifiera men också betrakta och studera familjediplomaten kan leda till nästa diplomat. Hur denna nästa person tar sig ann utmaningar, anstränger sig för en standard utan att ha blivit ombedd, eller löser utmaningar. Hen kan finnas där vi minst anar det. Kanske är det du som läser dessa ord. Det enda som är säkert är att det med all säkerhet inte finns ett protokoll.


Generationsskifte

Input the campaign name that submitters should be added to.

Used by marketing cloud and FormAssembly to map user details


Helena von der Esch Senior Family Advisor

Helena von der Esch är Senior Family Advisor hos Formue med över 10 års erfarenhet av företagsledning som marknadschef i förlagsbranschen och 15 års erfarenhet av arbete i rollen som rådgivare till ägare i familjeföretag. Helena har bred kompetens inom områdena ägande, företagande och familj och arbetar i generatonsskiftesprocessen med facilitering, medling, utbildning och styrningsstrukturer.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss