Specialistens tre tips för ett lyckat generationsskifte

Skriven av Formue

Enbart 47 procent har en tydlig plan för hur deras tillgångar och kapital ska föras vidare till nästa generation*. Men hur viktigt är det att du planerar för ditt generationsskifte – och vad ska du inte glömma? Här delar Helena von der Esch, Senior Family Advisor på Formue, sina tre tips för ett lyckat generationsskifte.

Ett generationsskifte definieras som en överföring av tillgångar och kapital från en äldre till yngre generation. Det kan vara kapital, fastigheter, ägande i ett familjeföretag eller övriga värden. Att ha en generationsskiftesplan är viktigt av många anledningar, dock är det många som saknar en tydlig plan för hur deras tillgångar och kapital ska överföras till nästa generation.

– Ett generationsskifte kan i många fall vara mer omfattande än du först tror och jag ser att många ägare inte är tillräckligt väl förberedda för att hantera omställningar i företagen de äger. Det är viktigt att ha en tydlig plan – och det är viktigt att planera i god tid, långt innan det ska ske. Processen är avgörande för ett generationsskifte med framgång och ett sätt att visa dina arvtagare att du bryr dig om deras framtid, säger Helena von der Esch, Senior Family Advisor på Formue.

Här delar Helena von der Esch sina tre tips för ett lyckat generationsskifte:

1. Börja nu – vänta inte

Många väntar på rätt tid för att påbörja sitt generationsskifte och ibland skjuts det på framtiden på grund av rädsla för att processen ska leda till obekväma samtal och utmanande beslut. Kom ihåg att det aldrig är för tidigt att påbörja processen, rätt tid är ofta här och nu.

2. Involvera alla relevanta parter

En påse pengar kan delas i lika eller olika delar – oavsett kan det behöva förklaras, motiveras och bearbetas. Det är viktigt att du frågar dig själv vem som är den mest hållbara ägaren framåt och vad som är bäst för varje familjemedlem. Ha en öppen och ärlig kommunikation, se till att alla är involverade och förstår processen, vad som kan förväntas och vad som kommer hända. Det kan vara avgörande.

3. Ta hjälp av en extern, oberoende part

Med en oberoende part i processen som har rätt kompetens och erfarenhet av liknande processer och som kan se situationen utifrån, kan du få hjälp med att processen går framåt. Det kan också minska eventuella konflikter och känslan av oro och osäkerhet.

Vill du komma i kontakt med Formues specialister på generationsskiften? Klicka här

*Baserat på rapporten Scan her Wealth 2022 som genomfördes hösten 2021 med 452 skandinaviska kvinnliga respondenter med en förmögenhet på mer än 5 MSEK/6 MNOK/4 MDKK) i åldrarna 26 till 78 år.


Generationsskifte

Input the campaign name that submitters should be added to.

Used by marketing cloud and FormAssembly to map user details


Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss