Generationsskiftet är i hamn – men sen då?

Skriven av Helena von der Esch

Formues Senior Family Advisor Helena von der Esch är krönikör i vd-tidningen och skriver i en krönika om vad som krävs för ett lyckat generationsskifte och vilka två faktorer som ofta spelar en avgörande roll.

Att föra över ägande, förvaltande och utveckling från en generation till nästa liknas ofta vid att manövrera ett stort skepp på öppet hav. Liksom vågor av risk kan vara höga, kan det också finnas perioder av stiltje med enbart en svag bris till hjälp. Trots eventuella prövningar, når de flesta tryggt i hamn när en rättvis process lett till klubbat beslut för framtiden.

Men, en sådan rättvis process bör få ta tid och kan ta olika lång tid. Den inkluderar alla berörda parter, förhoppningsvis ledd av en extern neutral part. Det kan vara mindre familjer eller familjer som är fler i både antal och aktiva generationer. Oavsett storlek är frågeställningarna och utmaningarna i stort sett desamma, men deras ägarstrukturer och beslutsfattandeprocesser varierar.

Priset för processen är uthållighet, energi och fokus, och när hamnen har nåtts har det firats stort. Champagnekorkar har skjutits i väg, avtal har upprättats och undertecknats, kramar har utbytts och kommunikationen har flödat. Budskapet om att nästa generation tar över måste spridas! Ingenting är viktigare än när ägare säkerställer sin långsiktiga plan till personal, kunder och leverantörer. För att inte tala om banken.

Men vad händer när allt är klart?

Det kan kännas som ett vakuum, som om luften plötsligt går ur. Rådgivarna drar sig tillbaka, plötsligt blir det färre möten i kalendern med tema ägarstrategi. Det har blivit en vana att gå till konstruktiva möten tillsammans med familjen. Familjebanden har stärkts, nya relationer har skapats. Det ger den nya ägargenerationen den tillit och trygghet de behöver för att fortsätta bygga och förvalta.

De ägare som lever hemligheten bakom ett framgångsrikt generationsskifte och en hållbar verksamhet har två gemensamma nämnare: kunskap och kompetens anpassade till dagens och framtidens förväntan och krav. De är väl förtrogna med områden såsom familjedynamik, entreprenörskap, hållbarhet och innovation – och de är tillsammans lika medvetna om samtliga. De skickligaste har helt enkelt, återigen, lärt via skolbänken. En sak är säker: långsiktiga ägare måste ha både viljan och förmågan att navigera genom hela resan. Det är i hög grad avhängigt av att de är välutbildade och engagerade i sitt ansvar både för samhället och familjen.

När lugnet har lagt sig efter champagnekorkar som poppat, vet alla exakt hur de organiserat sig för att fortsätta framåt och lyfta till nya höjder. I stället för att stirra tomt ut mot horisonten förstår de att horisonten är en tilltalande regnbåge – den är alltid där någonstans, även en bit bort. Den är tydlig och visar vägen, men arbetet är aldrig riktigt avslutat. Och det är det som är själva poängen; arbetet leder bara till nästa milstolpe, tills det att nästa generationsskifte når hamn.


Generationsskifte

Input the campaign name that submitters should be added to.

Used by marketing cloud and FormAssembly to map user details


Helena von der Esch Senior Family Advisor

Helena von der Esch är Senior Family Advisor hos Formue med över 10 års erfarenhet av företagsledning som marknadschef i förlagsbranschen och 15 års erfarenhet av arbete i rollen som rådgivare till ägare i familjeföretag. Helena har bred kompetens inom områdena ägande, företagande och familj och arbetar i generatonsskiftesprocessen med facilitering, medling, utbildning och styrningsstrukturer.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss