Tips för hur du pratar med föräldrarna om arvet

Skriven av Helena von der Esch

Att prata om arv kan vara obekvämt, men infekterade konflikter kan vara baksidan av att inte göra det. Men hur pratar du med föräldrarna om arvet för att undvika att det blir en hemlig låda som en dag öppnas upp? Här går Helena von der Esch, Formues Senior Family Advisor, igenom sina mest använda tips.

Att möta tanken på livets slut kan vara känslosamt, men för att undvika konflikter kring fördelningen av dina tillgångar är det viktigt att noggrant ha funderat över hur du vill fördela dem. Trots att en lika fördelning mellan arvingar vid första anblick kan verka självklar, finns det både objektiva och subjektiva aspekter att beakta.

Starka känslomässiga kopplingar till exempelvis ägarintressen, roller i familjeföretag, fritidsboenden och barndomshem kan resultera i en uppdelning som inte upplevs som lika för alla arvingar. I vissa familjer kanske en av arvingarna tagit på sig en vårdande roll för föräldrarna och avstått från lön och pension som en konsekvens. Andra kanske har fått ekonomiskt stöd medan vissa inte har det.

Formues Senior Family Advisor Helena von der Esch

Formues Senior Family Advisor Helena von der Esch

Att bestämma hur skillnader ska kompenseras och vad som är rättvist kan vara en stor och svår fråga och arvstvister inom familjen kan uppstå snabbare än förväntat, men de går att förebygga.

För att lägga grunden för en framgångsrik arvsuppgörelse är det avgörande att prata om den. Det skapar klarhet, främjar familjeharmoni och underlättar planeringen för framtiden. Mycket pekar på att när familjemedlemmar blir involverade, så underlättar det möjligheten att förstå beslutet. Genom att delta i sådana diskussioner och lyssna på olika argument skapas en bättre förståelse för helheten och sammanhanget.

Tänk på det här för att undvika en uppslitande arvstvist:

1. Se till att det finns en färdig plan

Oavsett ålder är det viktigt att det finns en plan för ditt framtida arv. Om du misstänker att dina föräldrar ännu inte har en plan, uttryck klart dina känslor och tankar kring det. Prata med dem om dina tankar och idéer om hur dina barn och arvtagare, även om de idag är små, kommer att ärva dig.

2. Vänta inte på något som aldrig sker

Sitt inte passivt och vänta på att något ska hända; ta initiativ själv eller tillsammans med andra arvtagare för att bjuda in hela familjen till samtal.

3. Var noga med att dokumentera och förbereda

Be föräldrarna gå igenom och skriva ned allt som kommer att överlämnas inom familjen genom arvet och vad dessa tillgångar innebär för mottagaren.

4. Undvik onödig stress med extern hjälp

Föreslå en neutral samtalsledare med erfarenhet inom området, som kan säkerställa att samtalen och processen är rättvisa och transparenta.

5. Dokumentera resonemanget

Skapa bilagor till färdiga, bevittnade juridiska dokument för att undvika förändringar i historien när minnet sviktar.

6. Uppdatera vid nya förutsättningar och planer

Begär att eventuella ändringar och förändrade förutsättningar kommuniceras till alla involverade parter.

Vill du komma i kontakt med Helena von der Esch? Klicka här

Helena von der Esch Senior Family Advisor

Helena von der Esch är Senior Family Advisor hos Formue med över 10 års erfarenhet av företagsledning som marknadschef i förlagsbranschen och 15 års erfarenhet av arbete i rollen som rådgivare till ägare i familjeföretag. Helena har bred kompetens inom områdena ägande, företagande och familj och arbetar i generatonsskiftesprocessen med facilitering, medling, utbildning och styrningsstrukturer.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss