Bra att veta om generationsskifte – Tips från våra experter

Skriven av Formue

Det är många som inte har en tydlig plan för hur tillgångar och kapital kan flyttas över till barnen och barnbarnen. Men varför är det viktigt att planera – och vad ska du komma ihåg för att ditt generationsskifte ska bli så smidigt som möjligt? Ladda ned vår guide med tips från Helena von der Esch, expert på ägarfrågor, samt Josefine Mörner, familjerättsjurist.


Ladda ned vår guide till ett lyckat generationsskifte


Input the campaign name that submitters should be added to.

Used by marketing cloud and FormAssembly to map user details

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss