Som man sår får man skörda

Skriven av Helena von der Esch

Formues Senior Family Advisor Helena von der Esch är krönikör i VD-tidningen och konstaterar i sin senaste krönika att som man sår får man skörda – som odlare och ägare.

Fram med jord, tråg och fröer, för växter, bär och grönt! Planering, plantering och odling. Årets början är trädgårdsmästarnas guldläge till en lyckad skörd. Men trädgårdskalendern startar redan i vintermörkret. I läslampans sken botaniseras det i frökataloger medan det tålmodigt blickas inifrån och ut på tjälhård jord och snötäckta odlingslotter. Vissa föredrar planeringstiden, drömmer om skatten tillsammans med Ted Gärdestads “Sol, vind och vatten”. Där och då är allt en succé. Allt är möjligt, det finns både villkor och förutsättningar. Varningstecknen för ett odlingsår med en kylig vår, torr sommar och stormig höst kan sätta odlingssäsongen i gungning. Förutsättningar!

Insatta omvärldsstrateger pratar om året vi står i som det tuffaste på mycket länge. Under vanliga omständigheter garanterar växelbruket en lika stor eller större skörd från ett år till ett annat. Villkor! Att år efter år applicera samma fröer och gödning skulle omvänt utarma jorden och begränsa möjligheterna till en bättre skörd. Men detta är inget trädgårdsmagasin, låt oss byta perspektiv.

Det livskraftiga företaget som utvecklats och skapat tillväxt under gynnsamma förutsättningar har klarat sig igenom både storm och torka i form av pandemi och inflation. Nu larmas om ännu värre förutsättningar. Företag som passerat hundra år har triumf på hand. Inte för att det är vaccinerat mot nya utmaningar, utan för att de historiskt kan vittna om konflikter och problem i olika proportioner. De har redan varit igenom finanskriser, naturkatastrofer, politiska kriser.

Kvar är de som relevanta ägare och företagare. Flera generationers ledare och ägare har lyssnat in, analyserat omvärlden och ställt om. Det har funnits anledning att testa nya grepp. Många gånger beslut tagna av nya beslutsfattare. Som lyckats få med sig de som behövts. För det är den breda gruppen beslutsfattare med förmåga att se utifrån olika perspektiv som kan identifiera nya hot, tackla nya motgångar och kreativt våga satsa för att lösa vad som närmar sig. Den homogena gruppen är inte generös med infallsvinklar. Säkert har det många gånger handlat om växelvis draghjälp och planeringar som gjorts om och gjorts om. En aktivt lyhörd ledare och ägare vet att kreativa orädda beslutsfattare och grupper av medarbetare tillsammans kommer att ha betydligt bättre förutsättningar inför vad som väntar.

Det kommer att krävas ett nytt sätt att läsa en bredare frökatalog än vanligt och mod att hålla ihop vindskyddet under stormar. En säsong som innebär betydligt mer än jordförbättring läggs till tidigare historiska minnen för framtiden att lära och inspireras av.


Generationsskifte

Input the campaign name that submitters should be added to.

Used by marketing cloud and FormAssembly to map user details


Helena von der Esch Senior Family Advisor

Helena von der Esch är Senior Family Advisor hos Formue med över 10 års erfarenhet av företagsledning som marknadschef i förlagsbranschen och 15 års erfarenhet av arbete i rollen som rådgivare till ägare i familjeföretag. Helena har bred kompetens inom områdena ägande, företagande och familj och arbetar i generatonsskiftesprocessen med facilitering, medling, utbildning och styrningsstrukturer.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss