Dags för generationsskifte? Här är juristens tre råd

Skriven av Formue

Generationsskiften är komplexa processer som kräver noggrann planering för att minimera risker och maximera möjligheter. I sikte finns långsiktiga ekonomiska och sociala vinster inom både familjen och företaget. Här delar Josefin Mörner, familjerättsjurist på Formue, tre viktiga råd för att underlätta överföringen av familjeföretaget till nästa generation.

Generationsskiften är en avgörande tid för både företagare och familjer som äger företag. Det är en period som präglas av övergång och förändring, där den nya generationen står redo att axla ansvaret för att fortsätta företagets arv och driva verksamheten framåt. Men det är viktigt att komma ihåg att bakom varje framgångshistoria finns en komplex process, ofta fylld med utmaningar och viktiga beslut. Att hantera denna process kräver noggrann planering, tålamod och förmågan att hantera både juridiska, skattemässiga och ekonomiska frågor. Dessutom måste du navigera genom familjedynamiken och säkerställa att alla inblandade är redo för övergången.

Med en genomtänkt strategi för generationsskiftet möjliggör du inte bara en smidig övergång till nästa generation, du lägger även en stabil grund för långsiktig framgång och hållbarhet där företaget har möjlighet att fortsätta blomstra.

Här delar Josefin Mörner, familjerättsjurist på Formue, tre råd inför generationsskiftet:

1. Blunda inte för de mjuka värdena

Ett generationsskifte handlar inte bara om att överföra tillgångar; det handlar också om att förstå och värdesätta mjuka värden. Det kan vara relationer, ledarskap, kultur, värderingar och kommunikation som ska föras vidare till nästa generation. Genom att ta hänsyn till dessa (mjuka) värden säkerställer du inte bara en smidig övergång av tillgångar och främjar familjeföretaget på lång sikt – du skapar också en atmosfär av förståelse, samarbete och gemenskap där alla familjemedlemmar känner sig delaktiga och respekterade.

Läs också: Formues Senior Family Advisor Helena von der Esch tre tips för ett lyckat generationsskifte

2. Addera juridiken i processen

I processen för ett generationsskifte är det avgörande att även ta hänsyn till juridikens aspekter för att säkerställa att överföringen blir juridiskt hållbar – både vid ögonblicket för överlåtelsen och tiden efteråt. Det kan handla om beslut angående vilken överlåtelseform som ska användas för egendomen och eventuella villkor som ska bifogas, såsom enskild egendom eller hembudsrätt. Dessutom är det viktigt att säkerställa kompensation till syskon och att granska de arvsrättsliga aspekterna noggrant. Vid samägd egendom är det även viktigt att ha klara avtal för hur situationer som dödsfall, skilsmässor eller avhopp från ägandet ska hanteras. Genom att använda juridiska avtal kan en tryggare och mer stabil grund skapas för alla inblandade familjemedlemmar.

3. Sök efter de skatterättsliga svaren

Vid ett generationsskifte är det avgörande att ha svar på de skatterättsliga frågorna, och de kan variera beroende på typ av verksamhet, tillgångar och var överlåtelsen äger rum. Är du medveten om både de kortsiktiga och långsiktiga skattekonsekvenserna för överlåtare och övertagare, samt hur de påverkar lönsamheten och ekonomin? Vet du hur skattesituationen påverkas om överlåtelsen görs till en fysisk person eller ett bolag? Är det en bra idé att göra en utdelning före generationsskiftet eller bör kapitalet stanna kvar i bolaget? En noggrann skatteanalys tittar på de skatteeffekter som är kopplade till den valda överlåtelseformen, hur generationsskiftet påverkar lönsamheten och ekonomin samt hur den valda ägarstrukturen påverkar dessa faktorer och det slutliga skatteutfallet.

Behöver du hjälp med ditt generationsskifte? Här kommer du i kontakt med våra specialister


Ladda ned vår guide till ett lyckat generationsskifte


Input the campaign name that submitters should be added to.

Used by marketing cloud and FormAssembly to map user details

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss