Scan Her Wealth

Skriven av Formue

För andra året i rad har Formue skrivit rapporten Scan her wealth – en unik djupdykning i hur förmögna kvinnor ser på att ha en förmögenhet. I denna utgåva har vi närmare undersökt vilka erfarenheter kvinnorna har av arv, hur de önskar att överföra sin förmögenhet och vad de önskar uppnå med sitt generationsskifte. Rapporten är inget facit, men den ger oss värdefull insikt i vad som är viktigt för de 452 kvinnor som deltog i vår undersökning och de kvinnorna som vi djupintervjuade. Ladda ner rapporten och se vad kvinnorna svarade.

Dela artikel

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss