Investeringsåret 2023

Skriven av Formue

Resultatet på finansmarknaderna blir ofta något annat än vad vi trott, som exemplifierat av 2023 där avkastningen delvis överraskade. Positiv utveckling för aktier kontrasterade med mindre gynnsam avkastning på ränteplaceringar, påverkad av åtstramningar i penningpolitiken och en markant ökning av realräntorna. Den finansiella omställningen, från negativa till normala ränteförhållanden, förväntas fortsätta påverka marknaderna långt in i 2024. Att acceptera och anpassa sig till detta nya normaltillstånd blir central för en framgångsrik kapitalförvaltning, där Formues strategi för 2024 betonar grundlig kundkartläggning, detaljerade förmögenhetsplaner och en robust investeringsstrategi för att möta den oväntade utvecklingen på marknaderna.

Läs mer om investeringsåret 2023 genom att ladda ned vår investeringsrapport!Input the campaign name that submitters should be added to.

Used by marketing cloud and FormAssembly to map user details

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss