Bra att veta om ditt undermedvetna, dina känslor och risk när du investerar

Skriven av Formue

I vilken utsträckning påverkas du egentligen av ditt undermedvetna och känslor när du investerar? Och varför är det klokt att hålla fast vid den investeringsplan som har lagts upp? Läs mer om hur känslor kan påverka dina investeringsbeslut och fyra goda skäl till varför du bör undvika att försöka tajma marknaden.

Ladda ned vår guide om investeringsbeteende, känslor och risk


Input the campaign name that submitters should be added to.

Used by marketing cloud and FormAssembly to map user details

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss