Investeringsåret 2021 – Ett år med stora avvikelser

Skriven av Formue

Under 2021 har det funnits ett stort fokus på klimat- och hållbarhetsutmaningar. Det är positivt eftersom vi behöver nya lösningar och anpassningar för att hantera dagens problem och framtidens behov. Det är lätt att tro att ett ökat intresse för klimatvänliga aktier skulle få sådana aktier att stiga i värde – ändå upplevde vi det motsatta. Läs mer om detta, resultaten för 2021 samt vad som kan komma att påverka marknaden kommande år i vår investeringsrapport.

Ladda ned rapporten

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss