Private equity 2023

Skriven av Formue

För tredje året i följd presenterar vi vår Private equity-rapport. Vi tittar på resultat, framtidsutsikter och varför Private equity är en viktig komponent för att uppnå diversifiering i en investeringsportfölj. Rapporten ger oss även en inblick i life science, en sektor vars framtida utveckling vi ser väldigt positivt på.

Ladda ned rapporten


Input the campaign name that submitters should be added to.

Used by marketing cloud and FormAssembly to map user details

Vad är Private equity?

Private equity (PE) är ett samlingsbegrepp för en fond som investerar i bolag som inte är börsnoterade. PE-bolag startar fonder och tar in investerare. PE-bolagen är aktiva ägare som använder kapital, kunskap och kompetens för att öka värdet på bolaget under ägartiden så att de kan sälja eller notera till ett högre pris än det köptes för. På så sätt tjänar investerarna i fonderna pengar.  Läs mer här.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss