Scan Her Wealth 2023

Skriven av Formue

Antalet kvinnor med betydande kapital ökar, och de representerar ett viktigt ekonomiskt skifte. Dessa kvinnor kommer att kontrollera enorma tillgångar och kapital – och deras mål och intentioner för hur de vill använda sitt kapital kommer att påverka finansbranschen och den gröna omställningen.

I samarbete med Kantar Sifo Prospera har vi genomfört en undersökning där vi ställt frågor om hållbarhet till 458 kapitalstarka kvinnor i Sverige, Norge och Danmark. Syftet var att få insikt i deras tankar kring hållbarhet gällande investeringar, livsstil och de företag de äger. Svaren varierar och visar både likheter och skillnader mellan de olika länderna.


Input the campaign name that submitters should be added to.

Used by marketing cloud and FormAssembly to map user details


Dela artikel

Nyhetsbrev