Private Equity 2021

Skriven av Formue

Burenstam & Partners förvaltade tillsammans med moderbolaget Formuesforvaltning under 2020 mer än 100 miljarder kronor. Investeringsportföljen består av flera tillgångsklasser, där private equity står för omkring 10 procent av den totala portföljen. Private equity har varit en viktig del i vår förvaltning av kunders portföljer över tid och vi genomförde den första private equity-investeringen under 2004. Sedan dess har vi kontinuerligt utvecklat och förbättrat hur vi förvaltar private equity på ett kapitaleffektivt sätt.

Ladda ner vår private equity rapport här

Dela artikel

Nyhetsbrev