Private Equity 2021

Skriven av Formue

Burenstam & Partners förvaltade tillsammans med moderbolaget Formuesforvaltning under 2020 mer än 100 miljarder kronor. Investeringsportföljen består av flera tillgångsklasser, där private equity står för omkring 10 procent av den totala portföljen. Private equity har varit en viktig del i vår förvaltning av kunders portföljer över tid och vi genomförde den första private equity-investeringen under 2004. Sedan dess har vi kontinuerligt utvecklat och förbättrat hur vi förvaltar private equity på ett kapitaleffektivt sätt.

Ladda ner vår private equity rapport här

Dela artikel

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss