Investerings-
strategi

Är din investeringsstrategi anpassad till din nuvarande livssituation?

Investeringsstrategin är ett viktigt beslut. Den beskriver din planerade fördelning mellan olika investeringstyper, så kallade tillgångsklasser. Den kommer i hög grad att avgöra avkastningsmöjligheterna och ska se till att du når dina mål, både på kort och lång sikt. Det är den du ska hålla dig till i vått och torrt, bra dagar och dåliga dagar. Därför är det viktigt att den är genomtänkt och avspeglar behov och mål för dig och din familj.

 

Ska du bevara och utveckla förmögenheten till nästa generation, eller vill du göra regelbundna uttag för konsumtion? Planeras det stora investeringar i nära framtid som kommer att kräva likviditet? Vilka andra investeringar har du vid sidan av investeringsportföljen? Det finns många frågor som måste klaras av, och här är det viktigt att det görs ett grundligt jobb.

 

De mål du har för förmögenheten påverkar hur mycket du bör investera i olika tillgångsklasser. Om ett av dina mål innebär ett större uttag från portföljen de närmaste åren bör inte alla pengarna placeras i aktier där det är en större risk för nedgång eller på den onoterade marknaden där det är svårare att sälja av sitt innehav. Tillgångsklasserna delas upp efter risk och likviditet. Obligations- och penningmarknadsfonder har låg risk, aktiefonder har lite högre risk, alternativa investeringar, som till exempel private equity-fonder (med få, icke-börsnoterade bolag), har hög risk. Risk och avkastning går hand i hand. Ju högre risk man tar, desto mer ökar potentialen för en hög vinst.

Boka din rådgivning idag.

Vill du lära dig mer? Fyll i vårt kontaktformulär så hör vi av oss inom kort.