Generations
-skifte

Har du planerat för hur förmögenheten ska föras vidare till nästa generation?

Undersökningar visar att 2/3 av alla generationsskiften misslyckas. Vår erfarenhet är att god planering förbättrar möjligheten till ett lyckat generationsskifte.

 

Många kopplar ett generationsskifte till själva överföringen av aktier, fastigheter eller annan egendom från föräldrar till barn. Ofta är skatt också ett centralt tema. Och detta är viktiga saker. Det är dock bara en liten del av den stora bilden, och för många är det kanske den enklaste biten att hantera. De känslomässiga sidorna är ofta väl så krävande, och ord som ”rättvisa” och ”likabehandling” kan upplevas olika av olika personer.

 

Olika familjemedlemmars intressen och behov kan också skapa utmaningar. Inte minst när det finns ett familjeföretag eller en familjefastighet som ska föras vidare. En viktig del av generationsskiftet är att göra nästa generation redo att axla de roller som de ska ha idag och i framtiden. Här är det avgörande att ställa rätt frågor och att lägga tid på att hitta de rätta svaren.

“52 procent av de som gör vårt quiz har inte planerat för hur förmögenheten ska föras vidare till nästa generation”

Är vi rätt rådgivningspartner för ditt och familjens generationsskifte? Eller behöver du ett bollplank för andra frågor som rör ditt finansiella liv så som kapitalförvaltning eller skatt och juridik?

Testa om vi är rätt partner för dig​​

Börja tidigt – ”skiftet” är bara en del av det

Vissa ser generationsskiftet som ett hot. “Jag har inte tänkt att sluta nu. Det finns ingen som kan ta över. Vad ska jag fylla dagarna med? Vad ska jag leva av?” Diskussionen skjuts upp. Vår tydliga rekommendation är ändå att börja en sådan process tidigt. Tänk mer ”involvering”, än ”skifte”. Då har man tid att hitta bra lösningar som tar hänsyn till alla inblandade.

Sätt mål för familjen och förmögenheten

Familjer som lyckas med överföringen sätter mål för vad de vill uppnå. Vissa är tydliga med att det viktigaste är rättvis och lika behandling av barnen. Andra fokuserar på att föra familjeföretaget vidare, medan andra vill göra skillnad i samhället. Dessa mål blir vägledande för hur generationsskiftet bör genomföras.

Skapa struktur och styrning för familjen

Det är viktigt att familjen lägger tid på att fastställa en god struktur kring förmögenheten. Det kräver att man hittar rätt bolagsform, korrekt ägarsammansättning, en välfungerande ledning, ett bra aktieägaravtal m.m. En nyckel är att hitta sätt att utbyta information, tankar och idéer på. Ett familjeråd eller ägarmöte kan vara en bra mötesplats.

Förbered nästa generation

Och viktigast av allt: skapa en målinriktad plan för hur nästa generation ska få den kompetens och erfarenhet som krävs för att kunna ta en önskad roll. Stora värden kan gå förlorade om nästa generation varken har tillräcklig information eller är tillräckligt väl förberedda på sina nya roller.

Ladda ned vår guide med tips till ett lyckat generationsskifte!


Generationsskifte

Input the campaign name that submitters should be added to.

Used by marketing cloud and FormAssembly to map user details