Kostnader

Vet du vad dina investeringar kostar?

Transaktionskostnader, teckningsavgifter, performance fees, förvaltningsarvode… Listan kan göras lång och ofta är det du som investerar som betalar notan. Det har länge varit ett problem inom finansbranschen att kostnader döljs.

Tre lager av kostnader

  • Investeringsrådgivning – Avgifter som går direkt till din rådgivare.
  • Returprovisioner – Ofta mottar rådgivaren/säljare betalning från både kund och produktleverantör.
  • Produktkostnader – Avgiften som produktleverantören (ofta fondförvaltare) tar för att drifta investeringen/fonden.

Regelverket som trädde i kraft 2018 krävde full transparens för både icke obeorende och oberoende aktörer. Du har rätten att kräva full översikt över alla kostnader och avgifter.

Ekonomiska intressen

Innan du får några råd från en rådgivare ska det uppges huruvida denne rådgivare är icke oberoende eller oberoende. Icke oberoende rådgivning har ofta ekonomiska intressen som inte alltid är i linje med kundens intressen. Ofta handlar det om att sälja egna produkter där företaget tjänar pengar på både produkten och rådgivningen.

Innan du investerar

Innan du investerar ska du få ett estimat över alla kostnader samt vilka andra partner som mottar betalningar i och med dina investeringar.

Kontinuerlig rapportering

Du har rätt att i din portföljrapportering se alla kostnader som tas ut.

Boka din rådgivning idag.

Vill du lära dig mer? Fyll i vårt kontaktformulär så hör vi av oss inom kort.

Vill du lära dig mer? Fyll i vårt kontaktformulär så hör vi av oss inom kort.