Hållbarhet

Vet du vilken påverkan dina investeringar har på viktiga områden som miljö, mänskliga rättigheter och korruption?

FNs rapportering gör klart att planeten går mot 1,5 graders global uppvärmning redan 2030 om vi inte genomför ”omfattande förändringar i alla delar av samhället”. Under det senaste årtiondet har vi sett investerare intressera sig allt mer för effekten av sina investeringar på klimatet.

 

formue

Förutom klimatutsläpp har det blivit allt vanligare att rapportera så kallad ESG-kvalitet för investeringar. ESG står för Environmental (miljöpåverkan), Social (sociala frågor) och Governance (hur väl bolaget styrs).

“66 procent av de som gör vårt quiz vet inte vilken påverkan investeringarna har på miljön, mänskliga rättigheter och korruption”

Environmental

Är företaget bra på att hantera sina koldioxidutsläpp eller sin vattenförbrukning? Levererar det hållbara produkter?

Social

Har arbetstagarna en anständig lön och goda arbetsförhållanden? Anställer man för mångfald? Hur är det med företagets leverantörskedja?

Governance

Hur väl är företaget skyddat mot korruption, förskingring och vidlyftiga kompensationsprogram? Är styrning och rapportering transparent så det finns mekanismer att upptäcka risker?

Det är möjligt att förbättra detta avtryck om man vill använda aktiva förvaltare som investerar mer hållbart. Många studier pekar på att företag med bra ESG-betyg också visar sig ha bättre styrning och vara mer välskötta än genomsnittet.

Det går också att investera i särskilda teman inom hållbarhet. T.ex. vattentillgång och teknik, förnybar energi, lågutsläppstransporter m.m.

Boka din rådgivning idag.

Vill du lära dig mer? Fyll i vårt kontaktformulär så hör vi av oss inom kort.