Fyra fördelar med investeringsrådgivning

Skriven av Formue

Att investera i globala indexfonder kan verka enkelt för långsiktig tillväxt, men bakom en till synes okomplicerad strategi döljer sig både möjligheter och risker. Här kan det vara värt att överväga investeringsrådgivning – men är det något du behöver? Här listar vi fyra anledningar till varför det kan vara en bra idé att ha en rådgivare vid sin sida.

För att bättre lyckas med att få ditt investerade kapital att växa, oavsett om du investerar i aktier, fonder eller alternativa investeringar, är det viktigt att ha koll på tre centrala faktorer: portföljens sammansättning, investeringsbelopp och investeringshorisont – oavsett om målet är att öka kapitalet, bevara det eller att öka kapitalet över tid med hänsyn till inflationen. Warren Buffet betonade just vikten av en långsiktig strategi och tålamod med orden: “Aktiemarknaden är till för att överföra pengar från de otåliga till de tålmodiga.

Vill du bli uppdaterad om det senaste på marknaden? Prenumerera på vår chefsstrateg Michael Livijns veckokommentar här

Ska du investera allt ditt kapital på aktiemarknaden?

Att investera helt och hållet i aktiemarknaden kan vara fördelaktigt med en långsiktig investeringshorisont på 40 till 50 år, förutsatt att du kan hantera marknadens upp- och nedgångar utan att låta känslorna styra. För de flesta är det dock svårt att bibehålla en rationell inställning över en så lång tid, särskilt under stora marknadssvängningar. Att ha hela sin portfölj i en indexfond eller aktiemarknaden generellt kräver en hög risktolerans för kursnedgångar, vanligtvis på 30 till 50 procent. Och ju längre investeringshorisont, desto större är risken för kraftiga och långvariga nedgångar. Efter finanskrisen 2007 tog det till exempel sex år för en global indexfond att återhämta sig från sina förluster.

Om du inte har en lång investeringshorisont och inte kan hantera både upp- och nedgångar samt de känslor som följer med, kan det därför vara ogynnsamt att investera allt i aktiemarknaden. Dessutom pekar tecken på en “en ny ekonomisk era” på att aktiemarknaden sannolikt kommer att ge lägre avkastning de kommande åren, med fler volatila perioder än tidigare.

Här kan du läsa mer om indexfonder i portföljen

Värdet av investeringsrådgivning #1

När du diversifierar dina investeringar, vilket innebär att du inte satsar allt på aktiemarknaden utan sprider risken genom att investera i olika tillgångar och tillgångsklasser, öppnas möjligheter till olika investeringsalternativ. Att välja mellan många olika fonder kräver mer än bara slumpmässig sammansättning av en portfölj. Även om globala indexfonder kan vara en solid grund, är det avgörande att överväga hur du balanserar resten av din portfölj. Medan många har en förståelse för aktiefonder, kan kunskapen om räntefonder variera. Om du strävar efter ytterligare riskspridning genom alternativa investeringar som Private equity, hedgefonder och fastigheter, är det viktigt att vara väl informerad. Dessa alternativ skiljer sig åt när det gäller risk, avkastning, kostnader, likviditet och komplexitet, vilket understryker vikten av att noga förstå varje möjlighet.

#1 – en rådgivare kan hjälpa dig med tre viktiga saker: För det första kan de tydligt förklara hur olika investeringar och fonder fungerar, vilket gör investeringsbeslutet mer förståeligt. För det andra kan de ge skräddarsydda rekommendationer som tar hänsyn till dina specifika behov och mål. Slutligen kan de ge dig tillgång till specialiserade och avancerade investeringslösningar för att diversifiera din portfölj och maximera dess potential.

Värdet av investeringsrådgivning #2

Att ha en långsiktig plan innebär att hantera små ögonblick över lång tid. Den genomsnittliga avkastningen över tid påverkas av både bra och mindre bra perioder. Kortare tidsperioder kan dock ge stora värdeförändringar som kan väcka starka känslor av både rädsla och girighet. Enligt psykologen Daniel Kahneman, som han förklarade i sin bok “Thinking, Fast and Slow”, tar vi beslut på två sätt: snabbt och intuitivt (system 1) eller mer analytiskt och rationellt (system 2). Även om en långsiktig plan baseras på analytiska beslut, påverkas din upplevelse av stora upp- och nedgångar främst av dina spontana reaktioner (system 1).

#3 – en rådgivare kan ge dig stöd och förklara vad som händer i ekonomin och på finansmarknaderna, och samtidigt påminna dig om att hålla fast vid din plan är avgörande för långsiktig framgång.

Värdet av investeringsrådgivning #3

En kunnig rådgivare kommer på ett tydligt och lättförståeligt sätt att förklara skillnaden mellan långsiktiga investeringar och kortsiktig spekulation. Att bygga en investeringsportfölj som klarar både upp- och nedgångar är avgörande för framgång, i stället för att följa råd om kortsiktiga justeringar baserade på framtida marknadshändelser. Sådana försök att tajma marknaden är oftast osäkra och bidrar sällan till långsiktig framgång. En illustrativ situation är när en finansiell rådgivare väljer kinesiska aktier framför amerikanska eller väljer en specifik räntefond med övertygelsen om att räntorna kommer att falla mer än marknaden förutspår. Även om dessa val kan verka bra och grundade på kunskap eller erfarenhet, är de i själva verket osäkra gissningar.

#4 – en rådgivare lägger vikt vid att konstruera en stabil och hållbar portfölj som kan hantera olika framtida scenarier. De prioriterar långsiktig stabilitet och undviker att rekommendera kortsiktiga och volatila investeringar, även om de kan verka attraktiva på kort sikt.

Värdet av investeringsrådgivning #4

För många sträcker sig det finansiella livet långt bortom enbart investeringar. Det kan inkludera att driva ett företag, förverkliga personliga projekt, hantera juridiska och skattemässiga frågor, samt planera för ett framtida generationsskifte. Att balansera alla dessa olika aspekter, inklusive dina investeringar, och se till att de harmoniserar med varandra och dina aktuella och framtida mål kan dock vara en utmaning.

#2 – en rådgivare som parallellt med rådgivning kring dina investeringar även ger tillgång till rådgivning från specialister inom områden såsom skatter, juridik, försäkringar, pension och generationsskiften, säkerställer att din investeringsstrategi samspelar harmoniskt med din totala finansiella situation. Deras breda expertis möjliggör att de kan skapa en helhetsbild, identifiera viktiga steg inom varje område, och utarbeta en sammanhängande och långsiktig strategi som täcker alla viktiga aspekter för dig. Resultatet av detta sammanställs i en plan för ditt kapital och dina tillgångar.

Vad säger studier?

Flera studier har undersökt värdet av investeringsrådgivning. Resultaten indikerar generellt att rådgivarens värde inte primärt ligger i specifika investeringsval eller kortsiktiga rekommendationer. I stället är det oftast kopplat till att skapa strategiska portföljer och att du som investerare följer dem. Dessutom kan en rådgivare bortom traditionell investeringsrådgivning och inom Financial Life Management eller Private banking också hjälpa dig med viktiga beslut inom kringområden som skatt och juridik, pension och försäkring, utöver din investeringsportfölj.

Enligt en studie från Morningstar, kallad “Mind the Gap” från hösten 2023, visade det sig att den genomsnittliga fondinvesteraren i USA fick en årlig avkastning på sex procent under de senaste tio åren. Det var 1,7 procentenheter lägre per år än vad fonderna genererade under samma tidsperiod. Studier, inklusive Morningstars, visar generellt att fondinvesterare tenderar att få en årlig avkastning som är 2,2 procentenheter lägre än fondernas avkastning. Detta beror främst på frekventa köp och sälj, vilket minskar avkastningen i stället för att öka den.

Läs också: Fyra anledningar att välja en oberoende rådgivare

Testa om vi är rätt partner för dig och din familj!


Fråga 1 av 8

Fråga 2 av 8

Fråga 3 av 8. Du kan välja flera svar.

Fråga 3 av 8. Du kan välja flera svar.

Fråga 4 av 8.

Fråga 5 av 8.

Fråga 6 av 8. Du kan välja flera svar.

Fråga 7 av 8.

Fråga 8 av 8.
Tack för dina svar! När du skickar in detta formulär kommer en av våra medarbetare ta kontakt för ett första förutsättningslöst samtal.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss