Fyra anledningar till att ha tillväxtföretag i din portfölj

Skriven av Formue

Tillväxtaktier erbjuder betydande avkastningsmöjligheter och spelar en viktig roll i att forma framtidens näringsliv. Tesla, Spotify och Klarna illustrerar alla potentialen hos tillväxtföretag – en potential som löper parallellt med en högre risk. Så, ska du eller ska du inte ha tillväxtaktier i din portfölj?

Succéhistorierna Tesla, Nvidia, Amazon, Apple, SpaceX, alla från USA, exemplifierar tydligt den gemensamma nämnaren för tillväxtföretag. I jämförelse är Sverige mest känt för sina egna framgångssagor, med företag som Spotify och Klarna.

Nosa på enhörningsstatus

Tillväxtföretag strävar efter snabb expansion och kännetecknas ofta av konkreta produkter eller tjänster med potential att lyckas på befintliga marknader eller skapa nya. Dessa företag går igenom olika utvecklingsfaser, där de initiala stadierna ofta fokuserar på utveckling och marknadsföring. Det tar ibland tid innan de börjar generera intäkter, och i vissa fall kan de visa förlust. I senare stadier upplever de ofta en snabb tillväxt i omsättning och börjar visa positiva resultat.

Trots att ett fåtal tillväxtföretag lyckas riktigt bra och når statusen som ”unicorns” – med en värdering på minst en miljard dollar – kan framgångsrika investeringar i dem ge betydande avkastning till investerare.

Mod och riskaptit eller förvaltare

Entreprenörer och modiga investerare kan välja att direkt investera i tillväxtföretag, men det kräver kunskap och en hög risktolerans. För dig som föredrar en mer diversifierad och professionellt förvaltad tillväxtportfölj finns alternativ som venture capital- eller private equity-fonder, som specialiserar sig på tillväxtföretag. Genom att investera genom dessa fonder får du en portfölj av tillväxtföretag som är både diversifierad och professionellt förvaltad, samtidigt som du drar nytta av förvaltarnas expertis och resurser för att stödja tillväxten och framgången hos dessa företag.

Tveka inte att kontakta oss för att höra hur vi arbetar med våra rekommenderade förvaltare och tillväxtföretag

Fyra anledningar till varför du ska ha tillväxtföretag i din portfölj:

1. Diversifiering av portföljen

Diversifiering handlar om att inte ha alla ägg i samma korg utan att i stället sprida investeringarna över olika sektorer, geografiska områden och typer av företag för att undvika negativa effekter vid en eventuell nedgång i en viss sektor, geografiskt område eller typ av företag. Att investera i tillväxtföretag kan vara ett sätt att diversifiera portföljen eftersom denna typ av investeringar har en avkastning som drivs av tillväxt och ofta med potential att växa oberoende av ekonomiska svängningar. Genom att inkludera tillväxtföretag i portföljen ökar du inte bara diversifieringen, också möjligheten till potentiellt högre avkastning över tid – och jämnare avkastning och minskad volatilitet i portföljen.

2. Exponering mot privatägda företag

För att diversifiera din portfölj är det avgörande att det finns tillgängliga marknader och företag att investera i. I dag är det dock allt vanligare att företag väljer att hålla sig privatägda i stället för att börsnoteras. Det innebär att en växande del av marknaden stängs ute och blir otillgänglig för ”vanliga” investerare. Genom venture capital- och private equity-fonder öppnas en ny dörr till dessa företag och de fördelar som det innebär.

3. Finansiell avkastning

Professionella förvaltare som specialiserar sig på tillväxtföretag har potential att generera attraktiv avkastning, vilket gör det till en lockande möjlighet för investerare. Utöver den potentiella avkastningen kan investeringar i dessa företag även, som ovan nämnt, bidra till att diversifiera portföljen, vilket ger en mer robust och balanserad investeringsstrategi. Med sitt innovativa och expansiva fokus erbjuder tillväxtföretag en spännande möjlighet att vara med på en framgångs- och tillväxtresa.

4. Aktiv roll i framtidens näringsliv

Genom att investera i tillväxtföretag får du inte bara en fördelaktig diversifiering och möjligheten till finansiell avkastning. Du blir också en del av en spännande resa som kan forma morgondagens näringsliv och bidra till ekonomisk tillväxt. Det innebär att du får uppleva känslan av att vara med och skapa värden för framtiden, samtidigt som du gör en verklig skillnad.

Testa om vi är rätt partner för dig och din familj!


Fråga 1 av 8

Fråga 2 av 8

Fråga 3 av 8. Du kan välja flera svar.

Fråga 3 av 8. Du kan välja flera svar.

Fråga 4 av 8.

Fråga 5 av 8.

Fråga 6 av 8. Du kan välja flera svar.

Fråga 7 av 8.

Fråga 8 av 8.
Tack för dina svar! När du skickar in detta formulär kommer en av våra medarbetare ta kontakt för ett första förutsättningslöst samtal.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss