Fyra fördelar med diskretionär förvaltning

Skriven av Formue

När du väljer mellan rådgivande och diskretionär förvaltning avgör du hur mycket du vill vara involverad i dina investeringsbeslut. Om du föredrar att delegera besluten kan diskretionär förvaltning vara det rätta valet för dig. Här reder vi ut vad denna förvaltningsmetod innebär mer konkret – och listar fyra fördelar.

När det kommer till investeringsstrategier är det vanligt att stå inför två alternativ: rådgivande och diskretionär förvaltning. Båda dessa alternativ har sina unika fördelar och kan passa olika investerares preferenser, behov och mål. Tre faktorer som spelar en viktig roll i valet mellan en rådgivande eller diskretionär förvaltning är tid, kunskapsnivå och personligt intresse.

Rådgivande förvaltning

En rådgivande förvaltning, också kallad investeringsrådgivning, kan passa dig som vill vara mer aktiv i din portföljs utveckling och ha full kontroll över dina investeringsbeslut. Med denna typ av förvaltning tillhandahåller din rådgivare insikter och expertis och ger dig löpande rekommendationer om hur du kan förvalta ditt kapital och dina tillgångar, men det är du som tar det slutgiltiga beslutet om köp och sälj av värdepapper. Parallellt kan du – om du önskar – även göra egna investeringar.

Diskretionär förvaltning

För dig som i stället vill frigöra tid och energi från den dagliga driften av din portfölj, och som önskar minsta möjliga administration kring den, kan en diskretionär förvaltning vara ett bättre alternativ (också kallad portföljförvaltning). Med en diskretionär förvaltning delegerar du ansvaret för den löpande hanteringen och uppföljningen av din portfölj, enligt en överenskommen strategi. Din rådgivare följer systematiskt upp din portfölj enligt din finansiella plan och strategi, som är baserad på dina mål och behov, utan att du behöver vara involverad i löpande transaktioner (köp och sälj) av värdepapper.

Fyra fördelar med diskretionär förvaltning:

  1. Du får tillgång till en investeringsstrategi och professionella förvaltare som säkerställer att förvaltningen av strategin sker löpande och systematiskt, att transaktioner genomförs enligt överenskommet och på avtalad tidpunkt. Detta minskar risken och bidrar till bättre avkastning.
  2. Du kan spara tid och energi och fokusera på annat än det administrativa arbetet kring din portfölj när din rådgivare hanterar alla transaktioner för att hålla din portfölj i linje med din risknivå och dina personliga preferenser.
  3. Ditt kapital kommer att vara aktivt på marknaden och användas för investeringar som kan öka dess värde. Genom att hålla kapitalet investerat minimerar du tiden ”utanför” marknaden då det inte genererar avkastning, vilket ökar avkastningspotentialen jämfört med att låta kapitalet ligga passivt.
  4. Du undviker att fatta emotionella investeringsbeslut när du delegerar hanteringen av dina investeringar till din rådgivare, som arbetar i enlighet med dina behov och din strategi. Det minskar risken att påverkas av marknadens svängningar och därigenom kan du undvika att köpa eller sälja vid fel tidpunkt.

 

”Jag tror att många ser på kapitalförvaltning med en viss skepsis, att det skulle innebära merarbete med beslut som ska fattas. Men med en diskretionär förvaltning är man överens. Jag tycker om befogenheter, tillit och bekräftelse när det gäller min personal, också när det gäller mina rådgivare. Det är kanske därför Formue passar mig så bra”.

Hans J Nilsson, en av Formues kunder.

Märker ökad efterfrågan

Enligt Formues senaste investeringsrapport (2023) märks en tydlig ökning i efterfrågan på diskretionär förvaltning som förvaltningsform. Det följer utvecklingen i marknaden i stort, där allt fler investerare prissätter att få professionell hjälp med styrningen av deras portföljer.

Formue vann förstapriset i kategorin Best Discretionary Portfolio Management vid Euromoney Private Banking Awards 2024.

Visste du att…

51 procent

inte vet vad de betalar i avgifter för sina investeringar. Ta vårt quiz för att få en översikt över de alla de områden som kan påverka utvecklingen av ditt kapital.

Gör quizet nu

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss