Marknaden med Michael Livijn

Spela det senaste avsnittet här

Description of the image

Höjdpunkter

2,81%

Globalt aktieindex:
MSCI ACWI

-1,24%

Svenskt aktieindex:
OMXS B Capped GI

0,73%

Globalt obligationsindex:
BB Barclays SEK Hedged

1,29%

Svenskt obligationsindex:
OMRX Total Bond Index

Juni

Marknads-
kommentar

Marknaden fortsatte trenden från maj och bjöd på ytterligare en månad med positivt resultat. En ytterligare likhet med maj var att uppgångarna var någorlunda ”balanserade”, de skedde någorlunda lugnt snarare än med den nästan hysteriska takten som var fallet under början av året.

Ekonomiska utsikter

På den ekonomiska fronten fortsätter tillväxten att tuffa på, och det i en takt som hittills varit högre än förväntningarna. USA leder utvecklingen, där speciellt den starka arbetsmarknaden överraskat positivt. Visserligen har en del data där kommit in lite sämre på sistone, vilket marknaden uppskattat, fast faktum kvarstår; så länge efterfrågan på arbetskraft är så hög är det svårt att se någon större inbromsning av den amerikanska ekonomin.

Marknadsutsikter

En kliché på marknaden är att den hela tiden klättrar längs en ”wall of worry”, alltså att den stiger trots att det hela tiden finns otaliga risker och hot. Och ibland, som till exempel under april, tar den ett kliv ned och de som varnat för en kommande nedgång får rätt. Över tid är det dock svårt att vara negativ till kapitalmarknaderna, eftersom de har en positiv förväntad avkastning ska de per definition sätta nya ”all-time-highs” med viss regelbundenhet.