Fyra anledningar att välja en oberoende kapitalförvaltare

Skriven av Formue

“Oberoende” används i många olika sammanhang, men vad är en oberoende finansiell rådgivning? EU:s regelverk Mifid 2 har gjort det tydligare, men frågetecknen kan fortfarande hopa sig. Här förklarar vi vad en oberoende kapitalförvaltning är – och varför du ska välja en oberoende rådgivning framför en icke oberoende.

Det är många som inte vet hur en oberoende kapitalförvaltare skiljer sig från en icke oberoende och enligt en rapport från finansinspektionen (FI) 2019 står oberoende rådgivare fortfarande för en liten del av marknaden. För att öka transparensen på de finansiella marknaderna och ge investerare ett bättre informationsunderlag och skydd införde EU 2018 direktivet MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive).

– Även om regleringen har gjort branschen bättre tror jag många fortfarande tycker att vi som arbetar med rådgivning låter likadant. Det kan vara svårt att avgöra om någon är oberoende eller icke oberoende om man inte granskar detaljerna noggrant. Till exempel är det många som använder termerna ”fristående” eller “opartisk”, säger Henric von der Groeben, Wealth Manager på Formue. 

MiFID II säger att ett bolag, för att få kalla sig oberoende, behöver uppfylla en rad kriterier. Regelverket tar bland annat upp ett provisionsförbud som innebär att en oberoende förmögenhetsrådgivare inte ska ta emot och behålla ersättning från en tredje part för att sälja en viss produkt. En oberoende rådgivare ska även bedöma ett tillräckligt stort utbud av externa finansiella instrument som inte har koppling till det egna bolaget – och det ska finnas en urvalsprocess som är tydlig. 

– Kunderna ska varken behöva fundera på om deras rådgivare verkligen är till deras fördel eller om de agerar i eget intresse. Det ska finnas ett ömsesidigt förtroende dem emellan där kunden inte riskerar att hamna i kläm. En oberoende rådgivare ska alltid stå på kundens sida. 

Fyra anledningar att välja en oberoende kapitalförvaltare:

1. Intressekonflikter kan undvikas

Vid en oberoende rådgivning finns det inga incitament att välja investeringsprodukter efter returprovisioner och kickbacks som i sin tur påverkar uppsättningen av investeringsportföljen. Istället kan förmögenhetsrådgivaren gå in i sin roll med samma incitament som kunden. Det omvända scenariot, med en icke oberoende rådgivning, innebär i stället att du riskerar att hamna i ett läge där distributionen av produkter blandas med rådgivningen, och där provisioner och rådgivarens intjäning ställs framför dina behov.

2. Transparent prisstruktur – utan dolda avgifter

Utan ekonomiska kopplingar eller egna intressen som påverkar rådgivningen i kapitalförvaltningen, tar rådgivaren enbart betalt för det arbete som utförs. Eventuella returprovisioner eller andra ersättningar går alltid tillbaka till kunden. Det innebär att det blir tydligt för dig som kund vad du betalar för och vad du får.

3. Investeringar från ”översta hyllan”

En rådgivande kapitalförvaltare som är oberoende har friheten att välja investeringar från den ”översta hyllan” – från ett brett och globalt utbud, inom alla tillgångsklasser. Å andra sidan har en rådgivare som inte är oberoende inga incitament att utvärdera ett stort och varierat produktutbud som inte har någon koppling till det egna företaget och den egna intjäningen.

4. Sätter kundens behov först

När rådgivaren är oberoende och tar ett steg bort från en produktstyrd rådgivning kan dina individuella behov placeras i centrum. Det kan i sin tur öka din finansiella trygghet och ge dig möjlighet att ägna tid åt det som är viktigt för dig.  

Läs mer om vårt oberoende här 

Artikeln fortsätter nedan

Testa om vi är rätt partner för dig och din familj!


Fråga 1 av 8

Fråga 2 av 8

Fråga 3 av 8. Du kan välja flera svar.

Fråga 3 av 8. Du kan välja flera svar.

Fråga 4 av 8.

Fråga 5 av 8.

Fråga 6 av 8. Du kan välja flera svar.

Fråga 7 av 8.

Fråga 8 av 8.
Tack för dina svar! När du skickar in detta formulär kommer en av våra medarbetare ta kontakt för ett första förutsättningslöst samtal.

Private banking som öppnar dörrar

Formue erbjuder en oberoende rådgivande kapitalförvaltning som en del av vår bredare uppsättning av finansiella tjänster. Hos oss får du specialistrådgivning inom kapitalförvaltning men även områden som skatteplanering, juridiska frågor, generationsskifte, redovisning, hållbarhet och pensionsplanering. Det tar hänsyn till dina olika livsfaser, ekonomiska utmaningar och personliga behov och mål.

– När vi kommer bort från enskilda produkter kan vi som förmögenhetsrådgivare bry oss om kundernas övriga intressen och ge dem möjligheten att koppla bort det, känna sig trygga i förvaltningen och fokusera på andra aspekter i sina liv. Vi vill säkerställa att förvaltningen är individuellt anpassad och fungerar som ett långsiktigt bollplank i många viktiga frågor. Många värdesätter att någon annan tar hand om alla viktiga delar i deras finansiella liv, avslutar Henric von der Groeben. 

Vill du komma i kontakt med en rådgivare på Formue? Klicka här 

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss