Formue Norge har mest nöjda kunder – för åttonde året i rad

Skriven av Ingun Stray Schmidt

Formue Norge rankas som bästa Private banking-aktör för åttonde året i rad av Kantar Sifo Prospera.

Vår viktigaste uppgift är att ha nöjda kunder, och vi värdesätter verkligen de positiva återkopplingarna. Kundernas svar är viktiga för vårt fortsatta arbete om att kontinuerligt förbättra kundupplevelsen, säger Øystein Bø, vd för Formue-koncernen.

För åttonde året i rad har Formue Norge de mest nöjda kunderna inom Private banking-området. Det framgår av årets undersökning från Kantar Sifo Prospera, där kunder från olika Private banking-företag har fått säga sitt och ge sin återkoppling på hur nöjda de är med kundrelationen. Formue uppnår sitt högsta score för andra året i rad och vinner i 11 av de totalt 13 kategorierna.

– Jag tror att nyckeln till att vi fortsätter att vinna den här viktiga utmärkelsen ligger i den regelbundna och nära kontakten med våra kunder, samt i en robust förvaltningsmodell som levererar goda resultat även under turbulenta tider. Vi värdesätter högt att lyssna på våra kunder och kontinuerligt anpassa och utveckla våra tjänster utifrån deras behov. Under det gångna året har vi satsat betydande resurser för att erbjuda hållbara investeringsmöjligheter. Vårt engagemang inom det här området har fått positiv respons, och vi kommer fortsätta att utveckla vårt erbjudande framöver, säger Øystein Bø.

Prioriterar etisk standard högst

Prospera bad kunderna att rangordna de områden som är mest betydelsefulla i kundrelationen. De fyra främsta områdena är i följande ordning: etisk standard, investeringskompetens, kundservice och digitala lösningar. Formue Norge presterar bäst inom samtliga dessa kategorier, och i år är kunderna särskilt nöjda med företagets investeringskompetens. Formue kommunicerar regelbundet resultaten från portföljerna genom fysiska möten, digitala lösningar (app och kundportal), webbinarier och rapporter (läs vår senaste Private equity-rapport här).

– För oss är det av stor betydelse att förstå vad kunderna värderar högst i en kundrelation. De fyra kategorierna stämmer väl överens med det vi genom åren även själva har haft som högsta prioritet, säger Øystein Bø och fortsätter:

– Vi märker också att vår hybridstrategi, där personlig rådgivning kombineras med effektiva digitala lösningar, har varit den rätta vägen att gå. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra rådgivares kompetens och våra prisbelönta digitala tjänster.

Viktigt för våra medarbetare

Øystein Bø understryker att utmärkelsen kommer som ett resultat av en omfattande insats från hela organisationen.

– Jag är väldigt stolt över alla medarbetare på Formue. Det finns ett stort engagemang för våra kunder i alla roller inom företaget. Dessa återkopplingar inspirerar hela Formue i vårt arbete med att fortsätta utveckla kundupplevelsen.

Skulle rekommendera Formue

I undersökningen framgår det också att Formues kunder är mest positiva när det gäller att rekommendera företaget till andra.

– Det finns många aktörer inom branschen, och våra kunder är våra mest värdefulla ambassadörer. Tusen tack till alla som rekommenderar oss och för det förtroende ni hittills har gett oss. Vi ser fram emot att fortsätta förbättra och utveckla våra tjänster under 2024 och framåt.

Hur skiljer sig Formue från en renodlad Private banking-aktör?

Värdeskapande bortom avkastning

Wealth manager, asset manager, private banker, kapitalförvaltare, förmögenhetsförvaltare eller Financial Life Manager? Det är inte enkelt att orientera sig på finansmarknaden. Vår roll som Financial Life Manager är att skapa värde för kunderna bortom avkastningen på det kapital vi förvaltar. Det åstadkommer vi genom vår helhetsinriktade rådgivning. Vi ser till att kunderna känner sig trygga så att de kan leva det liv de önskar, att de får en investeringsportfölj som både bevarar och utvecklar deras kapital och tillgångar, samt frigör tid för det de önskar. På så sätt uppfyller vi vår vision, som är att kunden ska uppleva ett rikare liv.

Ett stort utbud av tjänster

Att hantera ett stort kapital och stora tillgångar är ett krävande arbete med många utmaningar, men också möjligheter. Våra rådgivare hjälper kunden att sätta mål för investeringsresan, hur kapitalet och tillgångarna ska överföras till nästa generation, samt vilka prioriteringar och förbättringsområden som finns inom områden som bland annat skatt, juridik, pension, försäkring och redovisning. Baserat på kundens behov kopplar rådgivaren in våra specialister inom dessa områden. Vi har även hållbarhetsrådgivare, konstrådgivare och ett eget Family Office som specialiserar sig på att hjälpa familjer med stora förmögenheter (Ultra High Net Worth).

Formue är en oberoende kapitalförvaltare- och rådgivare

Vi har inga egna fonder eller produkter och har därför inget egenintresse av att erbjuda en fond framför en annan. Som ett oberoende företag kan Formue välja bland de bästa förvaltarna i världen. Våra resultat visar att det skapar ett betydande värde. En typisk portfölj kan vanligtvis omfatta över 100 olika fonder som täcker områden som obligationer, aktier, Private equity, Private credit, fastigheter och hedgefonder. Vi tar endast betalt för det arbete som utförs och har inga andra intressen som kan påverka hänsynen till våra kunders bästa.

Läs mer om vad vårt oberoende innebär för dig som kund

Hållbarhet i förvaltningen, men också i rådgivningen

Finansbranschen spelar en central roll i att bidra till en hållbar omställning med lägre utsläpp. Därför är det extra glädjande för Formue att bli utnämnt till det bästa företaget inom hållbara investeringar enligt Prosperas Private banking-undersökning. Vårt löfte till våra kunder är att leverera en produktiv och ansvarsfull förvaltning som ger konkreta resultat inom hållbarhet. Vi tror på en aktiv påverkan snarare än exkludering, det vill säga övergång.

Vårt Nordiska center för hållbarhet och ägande ger rådgivning om hållbarhet till familjer, deras investeringsportföljer och deras operativa verksamheter. Våra hållbarhetsrådgivare hjälper våra kunder med att starta upp sitt hållbarhetsarbete i det egna företaget. Det kan innefatta en översikt över krav för hållbarhetsrapportering (taxonomi), vägledning mot lägre utsläpp och hur man kan använda hållbarhet som en konkurrensfördel.

Testa om vi är rätt partner för dig och din familj!


Fråga 1 av 8

Fråga 2 av 8

Fråga 3 av 8. Du kan välja flera svar.

Fråga 3 av 8. Du kan välja flera svar.

Fråga 4 av 8.

Fråga 5 av 8.

Fråga 6 av 8. Du kan välja flera svar.

Fråga 7 av 8.

Fråga 8 av 8.
Tack för dina svar! När du skickar in detta formulär kommer en av våra medarbetare ta kontakt för ett första förutsättningslöst samtal.

Ingun Stray Schmidt Head of PR and content på Formue

Ingun är ansvarig för innehåll och PR på Formue. Hon har redaktionellt ansvar för allt skriftligt material som publiceras på Formues blogg Insikt, samt rapporter som produceras av Formues marknadsavdelning. Hon är även koncernens presskontakt.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss