Från kapitalförvaltning till Financial Life Management

Skriven av Caroline Lundh

Att skapa kapital och tillgångar är ett mål för många. Pengar är inte allt – men de kan öka din frihet och bidra till ett rikare liv här och nu. Men hur förvaltar du dina tillgångar och ger ditt kapital potential?

Vid ett första möte med en kapitalförvaltare kan den mest självsäkra och framgångsrika entreprenören börja tvivla på sig själv. Finansbranschen bjuder på många olika alternativ av placeringar att välja på och det är inte alltid lätt att förstå det språk och de termer som används. Det slutar med att många jagar avkastning i stället för att lägga tid på det som är viktigt här och nu.

Vad är Financial Life Management?

Kapital och tillgångar kommer med stor potential. Det ger möjlighet att åstadkomma mer än att skapa avkastning. Det kan skapa ett rikare liv för dig och de runtomkring dig. Det kan ge trygghet och göra det möjligt att leva det liv du önskar. Det kan skapa utrymme för nya idéer och föra familjen närmare varandra. Formues vision ”Ett rikare liv” speglar just detta. Vår rådgivning ska bidra till mer än en bra avkastning – den ska bidra till ett lugn och välbefinnande i våra kunders liv. Vi kallar det Financial Life Management.

Artikeln fortsätter nedan.

Testa om vi är rätt partner för dig och din familj!


Fråga 1 av 8

Fråga 2 av 8

Fråga 3 av 8. Du kan välja flera svar.

Fråga 3 av 8. Du kan välja flera svar.

Fråga 4 av 8.

Fråga 5 av 8.

Fråga 6 av 8. Du kan välja flera svar.

Fråga 7 av 8.

Fråga 8 av 8.
Tack för dina svar! När du skickar in detta formulär kommer en av våra medarbetare ta kontakt för ett första förutsättningslöst samtal.

Vad gör en Financial Life Manager?

Att förvalta ett stort kapital och stora tillgångar är ofta krävande. Det handlar om mer än pengar på banken – det handlar även om känslor, arv och generationsskiften, skatt, pension och mer därtill. Och det är många som förlorar översikten.

– Som Financial Life Manager blir du en slags proaktiv projektledare för hela kundens finansiella liv, säger Monicha Grønvold som hjälper Formues kunder i Oslo, och fortsätter:

– När jag träffar kunder för första gången och frågar vad som är viktigt i deras liv svarar de aldrig högsta möjliga avkastning, eller nämner fonder de vill investera i. De pratar om familjen, om det livsverk de har skapat eller resan de alltid har drömt om att göra. Kapitalförvaltningen är självklart en oerhört viktig del, men du måste lägga tid på att lära känna kunden, förstå den finansiella situationen och göra en bra plan framåt.


“Som Financial Life Manager blir du en slags proaktiv projektledare för hela kundens finansiella liv”, säger Monicha Grønvold på Formue.

Ska göra skillnad för kunden

Olof Nithenius, Wealth Manager på Formue Sverige, är tydlig med vad han vill uppnå i sin roll.

– Jag vill vara i familjens tankar när de har stora eller små frågor om allt som kan påverka familjen finansiellt, juridiskt och skattemässigt. Jag vill vara den första utomstående personen och den betrodda motparten som de vänder sig till, säger han och fortsätter:

– Kapitalförvaltare och traditionell Private Banking tittar ofta på procent, utveckling och grafer, medan rådgivaren som lyfter blicken och tittar bortom avkastning gör en betydligt större skillnad för kunden. Som Financial Life Manager försöker du förstå alla typer av risker och möjligheter i en förmögen familj. Från finansiella till juridiska, skattemässiga, säkerhetsmässiga och relationsmässiga, och hjälper till att hantera dessa. Du vill också få insikt i vad som är viktigt för kunderna, vilka mål de vill uppnå och hjälpa dem att nå dessa mål. Vilka möjligheter ger kapital och tillgångar? Vad vill de uppnå i mjuka och hårda värden?


“Det handlar om att lyssna mer än du pratar och att inte förutsätta saker, att inte komma med färdiga lösningar och inte lägga ord i någons mun”, säger Olof Nithenius på Formue.

En fråga om förtroende

Förtroende är nyckeln för att lyckas som Financial Life Manager. Att våra kunder kan, våga och vill öppna upp sig, samtidigt som rådgivaren behöver förvalta förtroendet väl och våga utmana kunden på rätt sätt. Då uppstår samtal som kan skapa varaktiga förändringar i kundens liv.

– Det handlar om att lyssna mer än du pratar och att inte förutsätta saker, att inte komma med färdiga lösningar och inte lägga ord i någons mun, säger Olof Nithenius och avslutar:

– Våra kunder ska veta att deras betrodda Financial Life Manager har kontroll över hela deras finansiella liv, är tillgänglig, har rätt kompetens och alltid sätter deras intressen först. Då slipper kunden onödig oro och kan i stället sova gott om natten. Den här typen av rådgivning skapar nöjda kunder. Jag träffar många människor som behöver en Financial Life Manager i sina liv, och det är en rådgivning som få aktörer i Norden erbjuder.

Här kommer du i kontakt med någon av våra rådgivare

Caroline Lundh Content Manager

Caroline initierar, producerar och driver text och innehåll som publiceras på Formues blogg Insikt, samt övrig kommunikation för Formue i Sverige.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss