Här utbildas framtidens ägare i familjeföretag

Skriven av Formue

I samarbete med Centre for Entrepreneurship and Ownership ska Formue Responsible Ownership Program utbilda framtidens ledare och ägare i familjeföretag. Programmet anses banbrytande och inkluderar forskare från olika delar av världen. Nu står ansökan för höstens utbildningsstart öppen.

Genom ett partnerskap mellan Formue och Centre for Entrepreneurship and Ownership (CeFEO) ska Formue Responsible Ownership Program vid Jönköping International Business School (JIBS) erbjuda nuvarande och blivande ledare och ägare en unik chans till forskningsbaserad utbildning.

– Programmet ger en möjlighet att utforska principerna och praxis för ansvarsfullt ägande i en stimulerande och trygg inlärningsmiljö, säger Massimo Baù, Senior Associate Professor in Family Business and Ownership, och Director för CeFEO.

– Det finns många anledningar till att vi lanserar detta utbildningsprogram för ägare av familjeföretag som vi har valt att kalla för Formue Responsible Ownership Program, lägger Helena von der Esch till, Senior Family Advisor på Formue.

Läs mer om utbildningen här

Ska rustas för framtiden

Programmet ska rusta nuvarande och framtida ägare med den nödvändiga kunskapen, verktygen och strategierna som krävs för att möta dagens och morgondagens utmaningar som ägare. Speciellt fokuserar det på tre centrala områden: långsiktig hållbarhet, anpassningsförmåga och familjedynamik.

– Vi vill hjälpa dagens och framtidens ägare och ledare att bli bättre förberedda på det ansvar och ledarskap som väntar dem, säger Helena von der Esch.

“Tekniska och personliga färdigheter”

Massimo Baù beskriver deltagarna som individer som befinner sig i en process av att växa och utvecklas, där de tar steg mot att bli ledare i eller för sina familjeföretag. Genom att noggrant fokusera på deras dubbla roller inom familjen och företaget och genom att utforska möjligheterna och utmaningarna med ägandet, ska programmet ge deltagarna en djupare förståelse och nya färdigheter. Målet är att stärka familjerelationer och främja ett hållbart familjeföretagande och ägande i familjen.

– Vårt mål är att stärka och utveckla deltagarnas tekniska och personliga färdigheter. Genom att främja en omfattande och personlig utveckling strävar vi efter att ge dem en djupare förståelse för ägandets olika aspekter. Det handlar inte bara om att balansera ekonomisk och emotionell avkastning, utan även om att skapa en långsiktig strategi som tar hänsyn till både familjens, samhällets och omvärldens behov och förväntningar, säger Massimo Baù.

Bygger på forskning

Det forskningsbaserade programmet genomförs med ledande experter inom området från Centre for Family Entrepreneurship and Ownership vid Jönköping International Business School. CeFEO är det ledande forskningscentret i Europa för studier om familjeföretag, med cirka 50 forskare från hela världen, och högskolan rankas bland de bästa europeiska handelshögskolorna av Financial Times.

– Vi har arbetat med CeFEO under lång tid för att utveckla utbildningsprogrammet. Både vi och CeFEO anser att det är hög tid att nordiska ägare och familjer får möjlighet att utbilda nästa generation av ägare och ledare här i Skandinavien, berättar Helena von der Esch.

Uppdelat i tre moduler

Programmet är uppdelat i tre moduler som kombinerar både fysiska och digitala träffar samt interaktiva workshops. Dessa moduler omfattar en mångfald av ämnen, inklusive principer för beslutsfattande, organisationsstruktur och ledarskap, familjedynamik och relationer, samt personlig utveckling. Även ägandeskap med syfte, entreprenörskap och samhällsansvar ingår.

– Det är enormt inspirerande för mig som rådgivare till ägare att ta del av de insiktsfulla och öppna samtal vi har mellan deltagarna vid de olika kurstillfällena. Det är nödvändiga samtal för individen och på sikt även nödvändiga samtal tillsammans i deras familjer. Det bekräftas att oavsett bransch, typ av företag, storlek på förmögenhet man kommer att ta ansvar för eller erfarenhet så känner alla igen sig i samma utmaningar, berättar Helena von der Esch, Program Manager och Senior Family Advisor på Formue.

“Varit mycket värdefullt”

En deltagare från förra årets programstart beskriver hur utbildningen har försett dem med verktyg och kunskap som kan tillämpas praktiskt inom familjeföretagande och ägande.

– Under utbildningen har jag fått en fördjupad förståelse för de utmaningar som ägare och familjemedlemmar möter i ett familjeföretag. Vi har lärt oss flera strategier för att främja bättre kommunikation och struktur för framtiden, med ambitionen att stå starka tillsammans både som familj och ägare, säger deltagaren och fortsätter:

– Det har också varit väldigt givande att dela erfarenheter med andra i liknande situationer. Det har gett mig nya perspektiv på hur vi kan tackla och hantera utmaningar i vår familj. Jag skulle säga att utbildningen verkligen har gjort det lättare att våga lyfta och diskutera känsliga ämnen som kan uppstå i en familjesituation. Att dessutom dra lärdom av de olika företag vi har studerat har varit mycket värdefullt.

Startar under hösten

Nästa utbildningsstart startar redan under hösten, och anmälningsperioden är öppen till 1 juli.

– Till dig som är nyfiken på Responsible Ownership Program rekommenderar jag att ta kontakt med mig för att få veta mer och resonera om det är rätt för dig och när, säger Helena von der Esch, Program Manager och Senior Family Advisor på Formue.

Vill du komma i direktkontakt med Helena von der Esch? Telefon: +46 (0)70 330 16 35, e-post: helena.vdesch@formue.se.

Här kan du anmäla dig till Formue Responsible Ownership Program

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss