Kakaopriset når ny rekordnivå – hur påverkar det dig?

Skriven av Formue

I avsnittet gör vi en djupdykning i det första kvartalet som precis avslutats. Vi reflekterar över de förväntningar som fanns när kvartalet startade, där rädslan för recession och inflation låg i luften. Vad visar egentligen det första kvartalets track record, vad har påverkat portföljen positivt och negativt, och vad kan vara bra att tänka på ur ett portföljperspektiv framåt? I avsnittet pratar vi också om det positiva tolkningsföreträdet som verkar råda på marknaden och om “all news is good news” verkligen stämmer. Vi tar även en titt på vad vi kan förvänta oss framöver, särskilt när det gäller tillväxt och inflation, och hur det kan påverka räntorna framåt.

I månadens tema ägnar vi oss åt att diskutera den rekorddyra kakaon som en ingång till att hela råvarukomplexet har rört sig uppåt prismässigt i år, samt möjliga konsekvenser för både ekonomi och inflation.

I avsnittet hör du Formues chefsstrateg Michael Livijn och vd Lars Uppsäll.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss