Vad är Private equity?

Skriven av Formue

Intresset för investeringar i Private equity har ökat. Men vad är egentligen Private equity? Hur investerar du i Private equity? Och varför har intresset för investeringar i bolag utanför börsen ökat så mycket de senaste åren?

Private equity (PE) är ett samlingsbegrepp för en fond som investerar i bolag som inte är börsnoterade. PE-bolag (till exempel Northzone, EQT, Verdane och Axcel) startar fonder och tar in investerare. PE-bolagen är aktiva ägare som använder kapital, kunskap och kompetens för att öka värdet på bolaget under ägartiden så att de kan sälja eller notera till ett högre pris än det köptes för. På så sätt tjänar investerarna i fonderna pengar.

Hur investerar du i Private equity?

De fonder som PE-bolagen startar är inte tillgängliga för alla. För att investera måste du klassificeras som en institutionell eller professionell investerare. Många PE-fonder har också minimiteckningar på 100 miljoner svenska kronor eller mer. Privatpersoner kan investera genom fonder eller investeringslösningar, som i sin tur investerar i PE-fonder. Formue erbjuder sina kunder möjligheten att investera i PE-fonder genom våra investeringslösningar.

Vad ska du tänka på när du investerar i PE?

Om du är kund hos Formue har du möjlighet att inkludera Private equity i din investeringsportfölj. Tillsammans med din rådgivare upprättas en plan som ligger till grund för innehållet i investeringsportföljen. Tidshorisont, likviditetsbehov och riskprofil är några faktorer som kartläggs i planen. På så sätt byggs en portfölj som är skräddarsydd för dig.

När du investerar i PE-fonder förbinder du dig att investera när förvaltaren hittar bra investeringsmöjligheter. Det kan ofta ta flera år. Det är viktigt att förstå att du därmed låser dina pengar, vilket skiljer sig från andra marknader där du kan sätta in och ta ut pengar när du vill.

Artikeln fortsätter nedan.

Ladda ned vår senaste Private equity-rapport!

Input the campaign name that submitters should be added to.

Used by marketing cloud and FormAssembly to map user details

 

Vilken typ av bolag investerar PE-bolagen i?

Private equity-bolagen är specialiserade på att investera i bolag med stor potential för tillväxt och värdeökning. De har ofta en av följande två strategier:

  • Buyout: Investerar i mogna bolag, gärna (i) samband med generationsskifte, (ii) försäljning av familjeägda företag, (iii) i börsnoterade företag som behöver sälja sina dotterbolag, (iv) vid finansiering av produkt- och/eller geografisk expansion, eller (v) vid behov av betydande förändringar i organisationen.

Fonderna siktar på att bidra till fortsatt utveckling eller omstrukturering av företagen. Detta beror på att förvaltarna tar aktiva steg för att förbättra bolaget innan det säljs och detta kan inkludera:

  • Internationell expansion
  • Produktutveckling och digitalisering
  • Organisationsutveckling
  • Förvärv av mindre företag
  • Optimering av kapitalstruktur
  • Förbättring av ESG-aspekter (miljö, socialt ansvar och företagsstyrning)

Företagen Obton, som har varit en del av solcellsbranschen i över 12 år, och Polytech, som utvecklar och producerar system för förbättring av vindenergi, är två danska exempel och de finns båda i vår portfölj.

 • Venture: Investerar i företag som befinner sig i tidiga faser för att verifiera om teknologin fungerar och samtidigt skala upp den. Det investeras även i försäljning/marknadsföring och organisationsutveckling. Företagen bör ha en betydande potential för värdeökning.

Har du hört talas om företag som kallas enhörningar, eller unicorns på engelska? Detta är privatägda uppstartsföretag som är värderade till över en miljard dollar. Formues kunder har varit investerade i flera enhörningar, bland annat Kahoot!, Spotify och Klarna.

Hos Formue investerar kunder i Private equity genom våra årgångslösningar. Om du investerar i tre årgångslösningar kommer du att bygga upp en portfölj med runt 25 till 27 fonder och 300 till 400 bolag över olika länder, strategier och investeringsår. Formues strategi är att ha cirka 75 procent buyout-fonder och 25 procent venturefonder, med 70 procent i Europa och 30 procent i USA.

Varför bör du inkludera Private equity i din investeringsportfölj?

Hittills har du kunnat läsa om vad Private equity är och hur du investerar i tillgångsklassen, men vad är anledningen till att investerare vill investera i privata bolag? Anledningarna kan vara flera, men här är två fördelar med att investera i onoterade bolag:

 • Aktivt ägarskap: Förvaltare av PE-fonder bistår med kunskap, kapital och resurser för att öka värdet på de privata bolag de investerar i. Styrelserna i PE-ägda bolag vill ofta ha ett starkt fokus på tillväxt, vilket gynnar både företagen och investerarna.
 • Större påverkan på samhället: Med ett aktivt ägande kan PE bidra till att påverka företag att bli mer hållbara och öka fokuset på ESG (miljö, socialt ansvar och företagsstyrning). Eftersom Formue arbetar nära förvaltarna, är det enklare att följa upp att de upprätthåller och utvecklar sitt fokus på ESG och hållbarhet. Det är betydligt svårare i börsnoterade bolag. Eftersom Private equity-fonder ofta är majoritetsägare har de som ägare betydande inflytande över strategin och kan lättare påverka ESG-processen än de som äger aktier i börsnoterade företag.

PE-förvaltare bistår med kapital, kunskap och resurser. Det kan bidra till ytterligare tillväxt för verksamheten.

Bra tillskott till portföljen

Hos Formue inkluderas Private equity i en portfölj som ett tillskott och inte som ett substitut för andra tillgångsslag, till exempel börsnoterade aktier och obligationer. Det är även viktigt att vara medveten om att Private equity, liksom de andra tillgångsslagen, innebär en risk.

Formue har investerat i Private equity i över 20 år. Vårt PE-team arbetar med att hitta de bästa förvaltarna och utvärderar årligen runt 200 nya förvaltare och fonder för att hitta de förvaltare som bäst passar våra kriterier. Det resulterar i omkring 60 inledande möten och en mer noggrann genomgång av cirka 10 till 15 Private equity-fonder. Av dessa investerar vi kapital i mellan åtta och tio nya fonder årligen, varav sex till sju är befintliga förvaltare.

Anledningar till att bolag förblir privata

Många bolag väljer att förbli privata trots att de uppfyller kriterierna för en börsnotering. Här är några fördelar med att inte ta bolaget från privat till publikt, och i stället driva bolaget utanför börsen:

 • Kostnader: En verksamhet i tillväxt kommer att försöka undvika onödiga kostnader. En börsnotering innebär kostnader, bland annat juridiska avgifter och redovisningsavgifter.
 • Rapporteringskrav: Kontinuerlig omfattande rapportering krävs när företaget är börsnoterat. Det är dyrt.
 • Onödig tidsanvändning: En börsnotering kan leda till att större vikt läggs vid den finansiella utvecklingen än vid företagets innovation och vidareutveckling av tjänster/produkter. Det kan hämma företagets tillväxt.

Vanliga frågor

Vad är Private equity?

Private equity är ett samlingsbegrepp för en typ av fonder som investerar i onoterade företag. I Formues årgångslösningar investerar vi i 8 till 10 fonder årligen. Om du investerar i tre årgångar kommer du bygga upp en portfölj som innehåller runt 25 till 27 fonder och omkring 300 till 400 företag över olika länder, strategier och investeringsår.

Vad är privata bolag?

Privata företag är företag som inte är noterade på en börs. Till exempel var Spotify, ett företag som Formue hade  sin PE-portfölj, ett privat företag innan det blev tillgängligt på aktiemarknaden.

Hur investerar du i Private equity?

Private equity är inte lättillgängligt för privatpersoner, eftersom det finns strikta krav som måste uppfyllas för att anses vara en professionell investerare, och många fonder har minimiinvesteringar på 100 miljoner kronor eller mer. Hos Formue erbjuder vi Private equity till våra kunder som en del av en bred och långsiktig portfölj. Formue har investerat i tillgångsklassen i över 20 år och har ett starkt nätverk av skickliga PE-förvaltare med en bra avkastningshistorik.

När man investerar i Private equity binder man sitt kapital under flera år. Förvaltarna har normalt en investeringsperiod på fem år för att göra investeringarna. Det beror på att förvaltarna bara investerar när de finner goda investeringsmöjligheter. Formue ger sina kunder möjlighet att investera i PE-fonder genom våra investeringslösningar. Det innebär att vi investerar kapital i flera PE-fonder, vilket resulterar i en mycket diversifierad PE-portfölj.

Hur fungerar Private equity?

Private equity är ett samlingsbegrepp för en typ av fonder som investerar i privata bolag. Förvaltare av PE-fonder har bred kunskap, kapital och resurser som de använder för att öka värdet på de privata företag de investerar i. Styrelserna i PE-ägda företag har ofta en stark inriktning på tillväxt, vilket kommer gynna både företagen och investerarna.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss