Vad är private equity?

Skriven av Kim Ingwersen

Intresset för investeringar i private equity har ökat. Men vad är egentligen private equity? Hur investerar du i private equity? Och varför har intresset för investeringar i bolag utanför börsen ökat så mycket de senaste åren?

Private equity (PE) är ett samlingsbegrepp för en fond som investerar i bolag som inte är börsnoterade. PE-bolag (till exempel Northzone, EQT och Verdane) startar fonder och tar in investerare. PE-bolagen är aktiva ägare som använder kapital, kunskap och kompetens för att öka värdet på bolaget under ägartiden så att de kan sälja eller notera till ett högre pris än det köptes för. På så sätt tjänar investerarna i fonderna pengar.

Hur investerar du i private equity?

Fonderna som PE-bolagen bildar är inte tillgängliga för alla. Många PE-fonder har också minimiteckningar på 100 miljoner kronor eller mer. För att investera direkt måste du då klassificeras som en institutionell eller professionell investerare. Privatpersoner kan investera genom fonder eller investeringslösningar som i sin tur investerar i PE-fonder.

Som kund hos Formue kan du investera i private equity-fonder, det innebär att vi investerar kapital i flera PE-fonder som ger en mycket diversifierad PE-portfölj.

Vad ska du tänka på när du investerar i PE?

Om du är kund hos Formue har du möjlighet att inkludera private equity i din investeringsportfölj. Tillsammans med en rådgivare upprättas en plan som ligger till grund för innehållet i investeringsportföljen. Tidshorisont, likviditetsbehov och riskprofil är några faktorer som kartläggs i planen. På så sätt byggs en skräddarsydd portfölj.

När du investerar i PE-fonder förbinder du dig att investera när förvaltare hittar bra investeringsmöjligheter. Detta kan ofta ta flera år. Det är viktigt att förstå att du därför låser in pengarna, vilket ofta skiljer sig från den offentliga marknaden där du kan sätta in och ta ut pengar när du vill.

Testa om vi är rätt finansiella rådgivningspartner för dig och din familj!
Du kan välja flera

Du kan välja flera

Du kan välja flera


Du kan välja flera


Tack för dina svar! När du skickar in detta formulär kommer en av våra medarbetare ta kontakt för ett första förutsättningslöst samtal.

Vilken typ av bolag investerar PE-bolagen i?

Private equity-bolagen är specialiserade på att investera i bolag med stor potential för tillväxt och värdeökning. De har ofta en av följande tre strategier:

  • Buyout: Investerar i mogna bolag som befinner sig i tillväxt och omstrukturering. Fondernas mål är att bidra till vidareutveckling eller omstrukturering av verksamheten.
  • Growth: Investerar i tillväxtföretag som vill ändra strategisk riktning, erbjuda nya produkter och/eller etablera sig på nya marknader.
  • Venture: Investerar i uppstartsbolag med hög potential för värdeökning.

Har du hört talas om företag som kallas enhörningar, eller unicorns på engelska? Detta är privatägda uppstartsföretag som är värderade till över en miljard dollar. Formues kunder har varit investerade i flera enhörningar, bland annat Kahoot!, Spotify, Tier och Klarna.

Hos Formue investerar kunder i private equity genom våra årgångslösningar. Den som investerar i fyra årgångar bygger en portfölj som består av runt 32 till 35 fonder och runt 400 bolag tvärs över länder, strategier och investeringsår. Formues strategi är att ha runt 60 procent buyout-fonder, 20 procent growth-fonder och 20 procent venture-fonder.

Varför bör du ha private equity i din investeringsportfölj?

Hittills har du kunnat läsa om vad private equity är och hur du investerar i tillgångsklassen, men vad är anledningen till att investerare vill investera i privata bolag? Anledningarna kan vara flera, men här är några fördelar med att investera i onoterade bolag:

  • Har gett en god meravkastning: Private equity-fonder har historiskt levererat en högre avkastning än globala aktieindex.
  • Aktivt ägarskap: Förvaltare av PE-fonder bistår med kunskap, kapital och resurser för att öka värdet på de privata bolag de investerar i. Styrelserna i PE-ägda bolag vill ofta ha ett starkt fokus på tillväxt, vilket kommer bolagen och investerarna till gagn.
  • Större påverkan på samhället: Med ett aktivt ägande kan PE bidra med att påverka bolag att bli bättre inom hållbarhetsområden, och rikta strålkastarljuset mot ESG-åtgärder. Eftersom Formue arbetar nära förvaltarna, är det lättare att följa upp att de upprätthåller och utvecklar sitt ESG- och hållbarhetsfokus. Detta är betydligt svårare i börsbolag.

PE-förvaltare bistår med kapital, kunskap och resurser. Detta kan bidra till ytterligare tillväxt för företaget.

Bra tillskott till portföljen

Hos Formue inkluderas private equity i en portfölj som ett tillskott och inte som ett substitut för andra tillgångsslag, till exempel börsnoterade aktier och obligationer. Det är även viktigt att vara medveten om att private equity, liksom de andra tillgångsslagen, innebär en risk.

Formue har investerat i private equity i över 20 år. Vårt PE-team arbetar med att hitta de bästa förvaltarna och utvärderar årligen runt 200 nya förvaltare och fonder för att hitta de förvaltare som bäst passar våra kriterier. Det resulterar i ett 60-tal inledande möten och en noggrann genomgång av cirka tio till 15 private equity-fonder. Av dessa förpliktar vi årligen kapital till mellan sju och tio nya fonder.

Anledningar till att bolag förblir privata

Många bolag väljer att förbli privata trots att de uppfyller kriterierna för en börsnotering. Här är några fördelar med att inte ta bolaget från privat till publikt, och i stället driva bolaget utanför börsen:

  • Kostnader: Ett bolag i tillväxt kommer att försöka undvika onödiga kostnader. En börsnotering innebär betydande kostnader – bland annat juridiska avgifter och redovisningsavgifter.
  • Rapporteringskrav: Det krävs, enligt lagstiftning och börsens regelverk, kontinuerlig omfattande finansiell rapportering när bolaget är börsnoterat. Detta innebär kostnader.
  • Onödig tidsanvändning: En börsnotering kan rikta större uppmärksamhet åt bolagets finansiella utveckling, framför innovation och tjänste- eller produktutveckling. Detta kan hindra företagets tillväxt.

Vanliga frågor

Vad är private equity?

Private equity är ett samlingsbegrepp för en typ av fonder som investerar i onoterade företag. I Formues årgångslösningar investerar vi årligen i sju till tio fonder. Om du investerar i fyra årgångar bygger du en portfölj som innehåller runt 32 till 35 fonder med cirka 400 bolag – tvärs över länder, strategier och investeringsår.

Vad är privata bolag?

Privata bolag är bolag som inte är noterade på en offentlig marknadsplats. Spotify är ett exempel på ett företag som Formue har haft i sin PE-portfölj innan det gick från privat bolag till att bli tillgängligt på börsen.

Hur investerar du i private equity?

Private equity är inte lättillgängligt för privatpersoner eftersom det finns strikta krav som måste uppfyllas för att kunna definieras som en institutionell eller professionell investerare. Många fonder har även en minimiteckning på 100 miljoner kronor eller mer. Hos Formue erbjuder vi private equity till våra kunder som en del av en bred och långsiktig portfölj. Formue har investerat i tillgångsklassen i över 20 år och har ett bra nätverk av skickliga PE-förvaltare med en god avkastningshistorik.

Vad är en Buyout-fond (utköpsfond)?

En utköpsfond är en private equity-fond som investerar i mogna, privata företag. Ägare som kommer in vill ofta omstrukturera bolaget för att öka värdet.

Hur investerar du i private equity?

När du investerar i private equity låser du ofta ditt kapital över flera år. Förvaltare har vanligtvis en investeringsperiod på fem år för att genomföra investeringarna. Anledningen är att förvaltarna bara investerar när de hittar en bra investeringsmöjlighet. Som kund hos Formue kan du investera i private equity-fonder, det innebär att du investerar kapital i flera PE-fonder som ger en diversifierad PE-portfölj.

Hur fungerar private equity?

Private equity är ett samlingsbegrepp för en typ av fonder som investerar i privata bolag. Förvaltare av PE-fonder har bred kunskap, kapital och resurser som de använder för att öka värdet på de privata företag de investerar i. Styrelserna i PE-ägda företag kommer ofta att ha ett starkt fokus på tillväxt, vilket kommer att gynna företag och investerare.

Dela artikel

Nyhetsbrev