Kapitalförvaltning eller Financial Life Management – vad ska du välja?

Skriven av Formue

Att hantera ett stort kapital och stora tillgångar kan vara både komplext och utmanande och det kan vara en bra idé att ta hjälp av en rådgivare. Men ska du välja en rådgivare inom traditionell kapitalförvaltning, Private Banking eller kanske Financial Life Management? Här tar vi en närmare titt på vad som skiljer dem åt och vilket alternativ som kan passa dig och dina behov bäst.

Med stora tillgångar och kapital ökar behovet av ekonomisk rådgivning och förvaltning, och det finns flera alternativ att överväga. Det sträcker sig från specialiserade investeringstjänster till omfattande helhetslösningar, som är skräddarsydda för att passa dina behov och preferenser. Här tittar vi på skillnaderna mellan en traditionell kapitalförvaltare och en Financial Life Manager – och vi går in på djupet på den senare. Vad gör egentligen en Financial Life Manager och vad karaktäriserar en bra Financial Life Manager?

Till nisch – eller från nisch

När du väljer en traditionell kapitalförvaltare får du tillgång personlig vägledning för ditt kapital. Din kapitalförvaltare agerar som en katalysator för att identifiera investeringsmöjligheter som stämmer överens med dina behov och mål. Det hjälper dig att mer effektivt hantera din tid, minska riskerna i dina investeringar och att dina känslor styr dina investeringsbeslut. Ni arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål: att säkerställa att ditt kapital växer långsiktigt.

Om du istället väljer en Financial Life Manager, kommer rådgivningen att sträcka sig längre än enbart dina investeringar och även inkludera en grundlig översyn av hela din finansiella situation. Omkring dig finns specialister med expertis redo att serva dig i alla livets skeden och inom områden som skatt och juridik, pension, hållbarhet och generationsskifte. Dessa aspekter integreras noggrant i en skräddarsydd plan som tar hänsyn till din nuvarande ekonomiska situation och dina framtida mål. Här är syftet, utöver att uppnå långsiktig positiv avkastning, att säkerställa att ditt finansiella liv harmonierar med dina övergripande livsmål. Det är ett tillvägagångssätt som fokuserar på helheten av din ekonomi och din livskvalitet.

“Det handlar om att lyssna mer än du pratar och att inte förutsätta saker, att inte komma med färdiga lösningar och inte lägga ord i någons mun”, säger Olof Nithenius, Financial Life Manager på Formue.

Artikeln fortsätter nedan.

Testa om vi är rätt partner för dig och din familj!


Fråga 1 av 8

Fråga 2 av 8

Fråga 3 av 8. Du kan välja flera svar.

Fråga 3 av 8. Du kan välja flera svar.

Fråga 4 av 8.

Fråga 5 av 8.

Fråga 6 av 8. Du kan välja flera svar.

Fråga 7 av 8.

Fråga 8 av 8.
Tack för dina svar! När du skickar in detta formulär kommer en av våra medarbetare ta kontakt för ett första förutsättningslöst samtal.

Vi ställde tre frågor till två av Formues Financial Life Managers.

Hur skiljer sig en traditionell kapitalförvaltare från en Financial Life Manager?

– Traditionell kapitalförvaltning fokuserar ofta på procent, utveckling och grafer, medan en rådgivare som lyfter blicken och tittar bortom avkastning gör en betydligt större skillnad för kunden. Den här typen av rådgivning skapar nöjda kunder. Jag träffar många människor som behöver en Financial Life Manager i sina liv, och det är en rådgivning som få aktörer i Norden erbjuder, säger Olof Nithenius på Formue.

– Som Financial Life Manager blir du mer än bara en traditionell rådgivare; du blir en proaktiv projektledare för kundens finansiella liv. Din roll sträcker sig långt bortom att enbart ge råd; du blir en pålitlig kontakt och en lyhörd motpart som alltid finns tillgänglig för att guida kunden genom finansiella beslut och livsförändringar, säger Annika Lundberg på Formue.

Här kommer du i kontakt med en rådgivare på Formue

Vad gör en Financial Life Manager?

– Som Financial Life Manager försöker du förstå alla typer av risker och möjligheter i en familj som har ett större kapital och tillgångar. Du vill få insikt i vad som är viktigt för de personer som är dina kunder, vilka mål de vill uppnå och hjälpa dem att nå dessa mål. Vilka möjligheter ger deras kapital och tillgångar? Vad vill de uppnå i mjuka och hårda värden? Jag vill även vara i familjens tankar när de har stora eller små frågor om allt som kan påverka familjen finansiellt, juridiskt och skattemässigt. Jag vill vara den första utomstående personen och den betrodda motparten som de vänder sig till, säger Olof Nithenius.

– När jag träffar nya människor för första gången och frågar vad som är viktigt i deras liv svarar de sällan högsta möjliga avkastning, eller nämner specifika fonder de vill investera i. De pratar om familjen, om det livsverk de har skapat eller resan de alltid har drömt om att göra och vad som är viktigt för dem. Kapitalförvaltningen är självklart en oerhört viktig del, men du måste lägga tid på att lära känna personen, förstå den finansiella situationen och göra en bra plan framåt, säger Annika Lundberg.

Vad karaktäriserar en bra Financial Life Manager?

– Förtroende är nyckeln för att lyckas som Financial Life Manager. Ett förtroende som gör att du kan, vågar och vill öppna upp dig, samtidigt som rådgivaren behöver förvalta förtroendet och våga utmana på rätt sätt. Då uppstår samtal som kan skapa varaktiga förändringar i kundens liv. Det handlar också om att lyssna mer än du pratar och att inte förutsätta saker, inte komma med färdiga lösningar och inte lägga ord i någons mun. Våra kunder ska veta att deras betrodda Financial Life Manager har kontroll över hela deras finansiella liv, är tillgänglig, har rätt kompetens och alltid sätter deras intressen först. Då slipper kunden onödig oro och kan i stället sova gott om natten, säger Olof Nithenius.

– Att du löpande, och inte bara initialt i ett kundförhållande, håller kontakt och är uppdaterad kring vad som händer i livet, familjen och bolaget är en fördel för att kunna ge goda råd. Alla kunder har olika behov och som Financial Life Manager är det vårt uppdrag att påminna om vad som bör åtgärdas och försöka se vad som är viktigt för kunden och familjen i olika situationer, avslutar Annika Lundberg.

Som kund hos oss på Formue får du en oberoende och dedikerad rådgivare från ditt lokalkontor som hjälper dig som investerare och entreprenör med dina investeringar. Du får även tillgång till våra specialister inom skatt och juridik, generationsskifte, pension och försäkring, hållbarhet samt accounting.

Läs mer om våra tjänster här

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss