Supervalåret och börsen – vad kan hända nu?

Skriven av Formue

I säsongens sista avsnitt av Förmögenhetspodden blickar vi tillbaka på årets första halvår – hur har globala och svenska aktier presterat, hur har vinsttillväxten sett ut, vad har hänt med inflation och räntor? Vi vänder också blicken framåt mot årets andra halvår för att prata om eventuella positiva nyheter som redan kan vara inprisade på marknaden. Dessutom går vi in på det historiska supervalåret som vi står mitt i, med miljarder människor som förväntas rösta – och hur det kan påverka börsens utveckling.

Missa inte säsongens sista avsnitt!

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss