Sju viktiga juridiska dokument: En guide

Skriven av Formue

Testamente, framtidsfullmakt, samboavtal, äktenskapsförord, aktieägaravtal, bolagsordning, gåvobrev – vad är vad? Vilka juridiska dokument behöver du egentligen, och vilka risker finns för dig, din familj eller ditt företag om du saknar dem? I vår guide får du all information du behöver – här hittar du den!Input the campaign name that submitters should be added to.

Used by marketing cloud and FormAssembly to map user details

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss