Förmögna vill investera mer hållbart

Skriven av Formue

Trots en global pandemi ökade antalet dollarmiljonärer globalt med sex procent i fjol. Vid slutet av 2020 hade Sverige 152 700 dollarmiljonärer, en ökning från 142 000 året innan. Capgeminis World Wealth Report 2021 visar att förmögna blir allt mer intresserade av hållbara investeringar – och Burenstam & Partners och Formuesforvaltnings hybrida kundresa lyfts fram i rapporten som en inspiration för resten av branschen.

I slutet av juni släppte konsultbolaget Capgemini sin årliga World Wealth Report. Rapporten visar att antalet svenska dollarmiljonärer i fjol ökade med 7,8 procent till 152 700, med samlade tillgångar som växte 9,5 procent, från 339 till 371 miljarder dollar – trots en ekonomisk osäkerhet med covid-19. Globalt hamnar Sverige på plats 24, strax efter länder som Norge, Österrike och Brasilien.

Investeringar med ESG-rating

Capgeminis World Wealth Report är en årlig omfattande studie av High Net Worth Individuals (HNWI), personer med en förmögenhet på över en miljon USD i investerbara tillgångar (utöver bostad och samlarföremål) som belyser investeringstrender och hur Wealth Management-industrin rör sig.

Årets rapport visar att hållbarhet blir en allt viktigare faktor för förmögna investerare. Allt fler investeringar görs i företag som tar hänsyn till hållbarhet och ESG-frågor (environmental, social and governance, också; miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning). Årets rapport visar att 43 procent av de som räknas som ultra-dollarmiljonärer (förmögenhet på minst 30 miljoner dollar) och 39 procent av förmögna under 40 år strävar efter att ESG-investera, och uppnå ESG-score med sina investeringar.

– Pandemin har ytterligare ökat medvetenheten för hållbara investeringar, både bland unga och äldre förmögna personer, professionella investerare och finansiella rådgivare. Hållbara investeringar anses nästan vara en hygienfaktor idag. Om ett par år uppskattar vi att det blir en självklarhet att investeringsprodukter är hållbara, säger Ingrid Lehne, rådgivare inom bank och finans på Capgemini Invent i ett pressmeddelande.

Hybrida rådgivningsmodeller är framtiden

Capgemini lyfter fram att hybrida rådgivningsmodeller, som kombinerar personlig rådgivning och digitala verktyg, är framtiden för företag inom Wealth Management.

”Dagens förmögna personer är intresserade av hybridmodeller och söker i större utsträckning efter en blandning av digital och direkt interaktion”, skriver Capgemini.

Rapporten visar att 34 procent av de som deltagit i undersökningen aktivt använder WealthTech-tjänster, tekniska lösningar inom Wealth Management. Branschens expertis och erfarenhet är fortfarande en viktig konkurrensfördel, men framåt kommer företagen att vara beroende av att inkludera datadrivna insikter för att lyfta kundengagemanget, och bidra till en bättre insikt i investeringsstrategierna.

Burenstam & Partners hybridmodell lyfts fram

Varje år lyfter rapporten fram företag inom Wealth Management som utmärker sig med lösningar och tjänster som kan inspirera andra. I år har Capgemini valt Burenstam & Partners och Formuesforvaltnings hybrida kundresa som ett exempel på innovation som bidrar till en bättre kundupplevelse.

”Företaget ingick ett samarbete med Salesforce för att leverera en hybrid rådgivningsmodell tillsammans med traditionell personlig rådgivning i kombination med automatiserad digital plattform. Resultatet blev en dedikerad mobilapp (..) som erbjuder ett antal tjänster inom Wealth Management”, skriver Capgemini.

”Appen ger den kompletta förmögenhetsförvaltningsresan med integration av rådgivare, experter och kunder”, står det i rapporten.

Läs mer och ladda ner appen här

En app med många funktioner

I Formueappen har kunderna tillgång till sin plan för förmögenheten och portföljrapportering, tillsammans med olika portföljlinser som ger mer detaljerade data som bland annat koldioxidavtryck, ESG-score och var man geografiskt är investerad, samt inom vilka sektorer. Affärsutvecklaren André Johansen på Formuesforvaltning berättar att utvecklarna har arbetat målmedvetet för att göra innehållet i appen användarvänligt.

– Allt presenteras på ett sätt som är enkelt och lätt att förstå, utan för mycket detaljer. Att appen nämns i denna rapport, som ett exempel på bra innovation, är otroligt roligt och inspirerande för oss som arbetat med detta. Vi fortsätter kontinuerligt att lansera nya lösningar i appen för att kunderna ska få en ännu bättre överblick och insikt i portföljerna, säger Johansen.

Johansen nämner vidare att Burenstam & Partners och Formuesforvaltning har hållbarhet väl integrerat i sina investeringsbeslut. Investeringsavdelningen arbetar aktivt med de förvaltare som fått deras förtroende, följer löpande upp att de genomför strategin och bidrar till förväntade resultat.

– I utvärderingsprocessen utvärderar investeringsavdelningen förvaltare och fonder utifrån ESG-score och koldioxidavtryck och de följer upp att utvecklingen går i rätt riktning. De fonder kunderna investerar i kommer därför att bli mer och mer hållbara med tiden. Denna utveckling kommer kunderna löpande kunna följa i appen. Har kunderna särskilda önskemål inom hållbarhet anpassar vi portföljerna därefter.

Letar efter alternativa investeringar

Det framgår också av rapporten att uppgången på aktiemarknaden har lett fram till att förmögna personer önskar diversifiera sin portfölj med alternativa investeringar. Burenstam & Partners bygger diversifierade portföljer med goda alternativa investeringar. Förutom ränte- och aktiefonder har kunder möjlighet att investera i fastigheter, private equity, hedgefonder och private credit.

Läs mer om avkastning skapad inom private equity här

Data från över 2 900 dollarmiljonärer

World Wealth Report 2021 har samlat data från totalt 71 länder, den omfattar mer än 98 procent av den globala bruttonationalinkomsten (BNI) och 99 procent av världens börsvärde. Capgeminis Global HNW Insights Survey 2021 har samlat data från mer än 2 900 miljoner dollarmiljonärer i Nordamerika, Latinamerika, Europa, Asien- och Stillahavsområdet.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss