En ny ekonomisk era? Och hur investera i så fall? (Del 3)

Skriven av Michael Livijn

Den här veckan får vi en fortsättning på frågan om vi är på väg in i en ny ekonomisk era och vad det kan betyda för innehållet i din portfölj. Vår chefsstrateg Michael Livijn skriver om de tillgångsslag vi kommer att investera i – och gör en djupdykning i sex av dem.

Veckokommentaren fortsätter nedan.

Testa om vi är rätt partner för dig och din familj!


Fråga 1 av 8

Fråga 2 av 8

Fråga 3 av 8. Du kan välja flera svar.

Fråga 3 av 8. Du kan välja flera svar.

Fråga 4 av 8.

Fråga 5 av 8.

Fråga 6 av 8. Du kan välja flera svar.

Fråga 7 av 8.

Fråga 8 av 8.
Tack för dina svar! När du skickar in detta formulär kommer en av våra medarbetare ta kontakt för ett första förutsättningslöst samtal.

De gångna två veckorna har jag dykt ned i frågeställningen om vi är på väg in i en ny ekonomisk era och hur man som investerare möjligen kan tänka om så blir fallet (läs mer här och här). Med risk för att slå in öppna hangardörrar finns det såklart inga definitiva svar, fast det betyder inte att det är meningslöst att fundera kring olika scenarier och hur de eventuellt kan påverka olika typer av tillgångsslag. Och just det sista, tillgångsslag, är värt att stanna upp vid en stund.

Utveckling brukar betyda nya produkter och processer och vissa av dessa kan innebära en ny era. Tänk tryckpressen, löpande-bandet-principen, elektricitet eller varför inte internet. Alla revolutionerande och katalysatorer för ännu ett språng framåt. Därför vågar jag drista mig att säga att kapitalmarknaden är förvånansvärt konstant. Missförstå mig rätt här, produktutvecklingen pågår för fullt även i finansbranschen och investerare har att ta ställning till ett nästan obegränsat utbud av möjligheter att få potentiell avkastning på sina pengar. Men hur jag än vrider och vänder på hur framtiden kommer att arta sig har jag svårt att se (famous last words!) att den inte innehåller aktier, obligationer, företagsobligationer och alternativa investeringar som Private Equity, fastigheter och hedgestrategier. Tillgångsslagen i sig är som sagt förvånansvärt konstanta. Hur branschen förpackar dem i form av produkter är en annan femma. Tanken att vi är på väg mot en ny ekonomisk era betyder därför inte att det automatiskt kommer helt nya tillgångsslag att investera i, utan hur man som investerare hanterar de som redan finns. Och varför inte ta en liten titt på dessa tillgångsslag som även i framtiden kommer att finnas i din portfölj:

  • Aktier. Basen för långsiktig värdetillväxt i portföljen. Aktier stiger historiskt 3 år av 4 men under stora svängningar eftersom det är ett riskfyllt tillgångsslag. Tåliga mot inflation och kräver inte hög tillväxt i ekonomin för att skapa avkastning.
  • Obligationer. Nollränteeran är över och efter snart två år med massiv motvind (stigande räntor ger kursförluster) har detta tillgångsslag de bästa avkastningsutsikterna på många år. Obligationer med hög kvalitet (stat och Investment grade) har nu bättre förutsättningar att göra sitt ”traditionella” jobb att vara en motvikt i portföljen under dåliga tider eftersom det finns en ränta som kan sjunka. Under 2022 föll aktier och obligationer i tandem, något som fått en del att ifrågasätta den traditionella 60 (aktier)/40 (räntor)-portföljen (läs mer här).
  • Hedgestrategier. Egentligen inget ”eget” tillgångsslag utan olika typer av strategier inom eller mellan olika typer av tillgångsslag i syfte att skapa avkastning. Ofta i absolut form, alltså en riskfri ränta plus ett avkastningsmål. Låg eller ibland negativ samvariation (korrelation) med traditionella tillgångsslag varför hedgestrategier kan hjälpa portföljen till bättre riskjusterad avkastning.
  • Private Equity. I korthet onoterade aktier. Har historiskt skapat en överavkastning relativt noterade aktiemarknader. Nackdelen är att man som investerare låser in sitt kapital på runt tio år för en ”riktig” private equity-investering, uppsidan är att denna illikviditet också bidrar till avkastningen.
  • Fastigheter. Likt private equity innebär investeringar i fastigheter en inlåsning av kapitalet, något man även här blir kompenserad för. Fastigheter genererar ett kassaflöde, ofta stabilt och inflationsjusterat, och har en i huvudsak negativ samvariation med övriga tillgångsslag.
  • Private Credit. Är obligationer vad private equity är för aktier, alltså onoterade obligationer. Har vuxit kraftigt efter finanskrisen då alltmer reglerade banker dragit ned på utlåningsaktiviteten. Ofta rörlig ränta (skyddar mot inflation) och en löpande ränta en bit över high yield, samtidigt som de historiska kursfallen varit lägre.

Paletten ovan kommer fortsättningsvis vara basen för portföljen oavsett hur en ny ekonomisk era kan komma att arta sig. Nyckeln är förstås att hitta en kombination av vissa, eller alla, som passar just dina preferenser, behov, mål och riskvillighet. Och en sak är gemensam för dem alla; de har en förväntad positiv avkastning. Det är kanske att sparka in ett par öppna hangardörrar till, men är värt att upprepa. Målet för en (långsiktig) portfölj är att skapa en så hög avkastning som möjligt givet den risk man som investerare är villig att ta, och då är en bred verktygslåda en bra utgångspunkt. Kapitalmarknaden är duktig på att anpassa sig till nya förutsättningar och det gäller således för tillgångsslagen också. Skulle det dyka upp något/några genuint nya tillgångsslag lovar jag att ta en ordentligt titt!

Michael Livijn Chefsstrateg

Michael Livijn har över 20 års erfarenhet ifrån finansbranschen. Han tar fram Formues House View, skriver marknadskommentarer, veckobrev, medverkar i Förmögenhetspodden samt under Formues webinarer. Michael är även extern talesperson för Formue.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss