Investerar i Life Science

Skriven av Formue

Foto: Thomas Brun

Ingrid Teigland Akay gick från att arbeta som läkare till att starta riskkapitalfonden Hadean Ventures som investerar och förvaltar mer än två miljarder i företag inom Life Science. Sedan januari är Formues kunder investerade med mer än 100 miljoner i en av Hadeans Life Science-fonder.

Hadean Ventures etablerade sin första fond 2017 och investerar brett i företag som arbetar med att diagnostisera sjukdomar och utveckla nya läkemedel. Detta inkluderar bland annat mediciner, bioteknik, medtech och diagnostik. Hadean har startat en ny fond som Formues kunder har haft möjlighet att investera i med över 100 miljoner kronor genom en av Formues årgångslösningar inom Private Equity.

– Vi har under flera års tid aktivt sökt efter förvaltare och investerat kapital inom Life Science. De senaste åren har vi haft en tät dialog med Hadean och vi ser fram emot att vara med på resan framåt. Life Science är ett område som vi har en stor tilltro till framöver. Vi tror inte enbart att den här investeringen kommer att bidra till bra avkastning för kunderna, den ligger också i linje med FN:s hållbarhetsmål och det tredje globala målet som handlar om god hälsa och välbefinnande, säger Jan Nylund, chef för Private Equity hos Formue.

Kalkylerad risk

Ingrid Teigland Akay, tidigare läkare och numera investerare och grundare av Hadean Ventures, har som mål att hjälpa så många människor som möjligt genom fondens investeringar.

– Jag trivdes väldigt bra som läkare, men i den rollen kan du bara hjälpa en person åt gången. Som förvaltare har jag möjlighet att ha en större påverkan i människors liv. När man får ut en produkt på marknaden kan man få möjlighet att hjälpa tusentals människor över hela världen. Det känns meningsfullt, säger Ingrid Teigland Akay.


Ingrid Teigland Akay har som mål att hjälpa så många människor som möjligt genom fondens investeringar.

Life Science är ofta förknippat med en hög risk. Nya produkter behöver gå igenom flera olika utvecklingsfaser och det finns alltid en risk att man inte får de resultat man önskar eller förväntar sig. Ingrid Teigland Akay säger att de genomför en mycket grundlig analys innan de bestämmer sig för att investera i ett nytt företag.

– Det finns alltid en klinisk utvecklingsrisk. Vi gör noggranna analyser för att uppskatta sannolikheten att produkterna kommer att fungera. Det är också viktigt att företagsledningen gör rätt val, säger hon och fortsätter:
– Företaget ska ledas fram av bra team som gör rätt strategiska val. Vi gör därför även en bedömning av teamet och analyserar var expertis finns och vilken kapacitet som saknas. Utifrån det försöker vi tillsammans förstärka eventuella svagheter.

Ingrid Teigland Akay berättar att de tillsammans med teamet i de företag de investerar i värderar planen för hur studierna ska genomföras och finansieras inför en eventuell försäljning. Dessutom investerar de i syndikat, vilket innebär att investeringarna görs tillsammans med andra investerare. Det hjälper till att sprida risken.

– Det kostar att forska på läkemedelsutveckling. Därför måste vi säkerställa att vi har en bra plan för hur den finansiella risken ska hanteras, säger hon.

”Många oslipade diamanter i Norden”

Innan Ingrid Teigland Akay etablerade Hadean Ventures arbetade hon i Inventages, en internationell Venture-fond i London. Fonden gör investeringar över hela världen, men hon lade särskilt märke till de möjligheter som fanns i de nordiska områdena.

– Jag var den enda i teamet från Norden och uppmärksammade därför denna region extra mycket. Vi har en väldigt hög forskningskvalitet i Norden, tillsammans med ett ekosystem för start-ups och innovationer som vuxit snabbt bara de senaste åren, säger hon.

Hon tog med sig insikter, kompetens och flera från investeringsteamet till Oslo och etablerade en nordisk specialiserad Life Science-fond. Hadean är än så länge den enda rena Life Science-fonden i Norge inom Venture. PE-företaget investerar över hela Europa, men har riktat extra mycket uppmärksamhet mot nordiska företag.

– Vi investerar i de bästa casen, där vi tror att det finns en stor potential. Även om vi investerar i Europa har vi en stark tilltro för Norden. Det finns många oslipade diamanter i regionen.

Sverige är störst i Norden inom Life Science

Ingrid Teigland Akay lyfter fram flera spännande nordiska investeringar som fonden har gjort så här långt. Bland dessa finns CardioMech med ursprung i Trondheim som utvecklar ny teknik för att reparera läckage i hjärtklaffarna, och Gesynta med säte i Stockholm som utvecklar läkemedel för att behandla autoimmuna sjukdomar.

Södra Sverige som inkluderar Lunds universitet och Stor-Köpenhamnsregionen i östra Danmark –också kallat Medicon Valley – är ett område som är ett internationellt kluster för Life Science-företag och forskningsinstitutioner. Enligt Ingrid Teigland Akay är det mycket spännande forskning och utveckling som görs här.

– Vi ser att det finns mycket kompetens och många spännande företag i detta område. Sverige är den största nordiska marknaden för oss, men även Norge har utvecklats mycket de senaste åren. I Sverige har vi gjort fyra investeringar, två i Lund och två i Stockholm.

Över 2 000 företag i databasen

Även om det finns många spännande investeringsmöjligheter i Europa och Norden är det väldigt få företag Hadean investerar i. Ingrid Teigland Akay berättar att de går igenom nya investeringsmöjligheter en gång i veckan, där över 90 procent filtreras bort. Resterande bedöms noggrant utifrån faktorer som forskningsresultat, företagsledning och marknad.


Ingrid Beyer (vänster) och Ingrid Teigland Akay får in enormt många företag som söker kapital.

– Vi får in enormt många företag som söker kapital hos oss. Vi har över 2 000 företag i vår databas som har kommit till oss i olika processer. Hittills har vi investerat i 16 bolag. Det är en hög tröskel för att få in oss på investerarsidan, säger hon och fortsätter:
– I investeringsprocessen genomför vi en omfattande ”Due Diligence”, en bolagsgranskning, av de bolag som uppfyller våra krav. Detta tar ofta flera månader och gör att vi kan lära känna teamet väl. När vi är nöjda förhandlar vi om en avsiktsförhandling. Om vi enas tar vi fram ett syndikat och signerar avtalet.

Fokus på ESG

Ingrid Teigland Akay berättar att Hadean har ett nära samarbete med de företag de investerar i. Beroende på behov hjälper de till med bland annat strategi och planläggning. De arbetar också aktivt med att rekrytera rätt personer till företagen, antingen som tillskott till deras team, eller som rådgivare.

Fonden har också stort fokus på mångfald och hållbarhet. De har ett team av människor från hela världen, däribland Tyskland, USA och Kina, som alla har internationell erfarenhet. Detta är en stor fördel när man arbetar i en internationell bransch.

– Det finns en stor överrepresentation av män i vår sektor. Det lättaste att titta på när det gäller mångfald är antalet kvinnor i ledande positioner. Mångfald är något vi själva är måna om, och något vi bidrar till i rekryteringsprocessen i de företag vi investerar i. Vi eftersträvar team med mångfald och har som mål att alltid ha lika många kvinnliga som manliga kandidater i början av varje anställningsprocess, säger Ingrid Beyer, chef för Investor Relations & Business Development i Hadean Ventures.

De har också ett nära samarbete med portföljbolagen för att säkerställa att hållbarhet är väl integrerat i deras verksamhet.

– Vår bransch är inte den största boven när det kommer till klimatavtryck, men som läget är idag behöver alla vara med och bidra. Det är därför viktigt att vi strukturerar upp en bra process i ledningen från ett tidigt skede och bidrar på ett positivt sätt, säger Ingrid Teigland Akay.

Flera investeringar i läkemedelsutveckling

När Formue utvärderar förvaltare är ESG (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning), en viktig faktor när man överväger en investering. Jan Nylund menar att Hadean bidrar bra till området inom ESG.

– Hadean har en bra mångfald längs alla axlar, och är den mest internationella Venture Capital-miljön som är etablerad i Norge. Investeringarna de företar sig har en mycket positiv effekt på samhället. När ett läkemedel godkänns kommer det att bidra till att förbättra människors liv.


Jan Nylund, chef för Private Equity hos Formue, tror på nordiska företag inom Life Science.

Sedan 2018 har Formue, genom sina Private Equity-investeringar, investerat mer än 650 miljoner kronor i förvaltare som utvecklar läkemedel.

– Hadean Ventures är den senaste investeringen vi har gjort. Det kommer att ge kundernas portföljer exponering mot nordiska företag inom Life Science, något vi har en stark tro på framöver, avslutar Jan Nylund.

Dela artikel

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss